skip to main content

Grafički prikaz postupka dostave pismena za sudske dostavljače

15 03 2018

Grafički prikaz postupka dostave pismena za sudske dostavljače

Problematična i neuredna dostava sudskih pismena često se ističe kao jedna od glavnih prepreka efikasnijem radu sudova u Srbiji. Pismena se građanima i drugim strankama u postupku uručuju ili poštom ili dostavu vrše lično sudski dostavljači.

Pored nedostatka resursa – službenih vozila, uniformi, te često prevelike teritorije koju pokrivaju, dostavljači u sudovima kao najveće probleme u svom radu ističu neažurne ili nepostojeće adrese prebivališta, kao i različite procesne odredbe o dostavi propisane zakonima koji uređuju građanske, krivične i izvršne postupke. Tokom tri obuke na temu efikasne dostave održane za dostavljače iz beogradskih i kragujevačkog osnovnog suda, većina učesnika je istakla i nedovoljnu koordinaciju između sudija, dostavljača i drugih zaposlenih u sudu, te potrebu imenovanja jednog ili više sudija koji bi pratili rad dostavljača.

USAID Projekat vladavine prava radi na unapređenju postupka dostave i iznalaženju praktičnih rešenja koja će pomoći sudovima da unesu više reda u organizaciju svojih dostavnih službi, te saradnju sa Poštom. U tu svrhu, razvili smo mape postupka dostave koje su namenjene pre svega sudskim dostavljačima i imaju za cilj da im na jednostavan, vizuelan način prikažu sve korake u dostavi propisane u građanskim, krivičnim i izvršnim predmetima. Uz to, pripremljena je i brošura koja je pogodna za upotrebu na terenu i sadrži i dodatne napomene o dostavi koje važe za sve postupke.

Dokument:

Efikasna dostava sudskih pismena

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH