skip to main content

Elektronski servisi u pravosuđu štede vreme i novac

12 06 2020

Elektronski servisi u pravosuđu štede vreme i novac

Ovoga juna naši partneri iz Ministarstva pravde sumirali su rezultate elektronskih servisa uvedenih u pravosuđe u proteklom periodu.

Tako su došli do sledećih podataka:

- od 1. januara 2020. godine u više od 67.000 predmeta u postupcima izvršenja i obezbeđenja izvršena je dostava raznih pismena putem elektronske oglasne table.

- u Pravosudno-informacionom sistemu od 2017. godine razmenjeno je 4,5 miliona elektronskih upita. Time se uštedelo više od 1,1 milijarde dinara.

USAID-ov Projekat vladavine prava podržao je Ministarstvo pravde i pomogao izradu aplikacije koja omogućava funkcionisanje elektronske oglasne table u izvršnom postupku. Elektronska dostava pismena u izvršnom postupku doprinosi efikasnijem radu kako sudova tako i javnih izvršitelja, a građanima pruža jednostavan uvid u dokumenta koja im se uručuju u izvršnom postupku putem interneta, bez potrebe za odlaskom u sud, što je u uslovima trenutne epidemiološke situacije naročito značajno.

Kada je u pitanju Pravosudno-informacioni sistem (PIS), USAID-ov Projekat vladavine prava je u saradnji sa Ministarstvom pravde pomogao omasovljenje njegove upotrebe u sudovima i među javnim izvršiteljima kroz uspostavljanje protokola za razmenu informacija sa 9 prethodno nedostajućih registara/baza podataka. Takođe smo podržali i održavanje niza obuka i promovisanje ovog elektronskog servisa koji je doprineo značajnoj uštedi vremena i novca u pravosuđu.

Foto: Facebook stranica Ministarstva pravde

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH