skip to main content

Elektronska uputstva za izmenjene AVP module za sudske takse i dostavu

13 04 2020

Elektronska uputstva za izmenjene AVP module za sudske takse i dostavu

USAID-ov Projekat vladavine prava, u saradnji sa Ministarstvom pravde, tokom proteklih meseci radio je na izmeni sistema za upravljanje predmetima, AVP, koji je u upotrebi u osnovnim i višim sudovima. Unapređena su dva modula - za obračun i naplatu sudskih taksi i za dostavu sudskih pismena. CIlj ovih izmena je:

  • kada je u pitanju dostava, da se postave temelji za sistemsko rešenje koje bi trebalo da u potpunosti automatizuje procese rada i doprinese prestanku ručnog zavođenja, razvođenja i ekspedicije pismena, što oduzima značajne količine vremena zaposlenima u sudu, a stvara dodatne troškove usled odlaganja ročišta zbog neuspele dostave;
  • takođe, izmene modula dostave doprinose standardizaciji postupaka kroz upotrebu jedinstvenih povratnica i dostavnica, kao i kroz skeniranje bar kodova na pismenima u cilju sastavljanja elektronskih evidencija dostave i vrednovanja uspešnosti dostave;
  • kada su u pitanju takse, nove funkcionalnosti AVP sistema predstavljaju sistemsko rešenje koje omogućava veću automatizaciju procesa, blagovremeno razrezivanje sudskih taksi i povećanje naplate, jedinstveno postupanje svih sudova i vođenje precizne statistike o naplati sudskih taksi;
  • izmene modula za sudske takse korisnicima u sudovima omogućavaju i automatsko obračunavanje visine takse u skladu sa unapred programiranim formulama koje su u skladu sa Zakonom o sudskim taksama u svim upisnicima.

Tokom februara i marta, Projekat je realilzovao 24 obuke za 826 zaposlenih u osnovnim i višim sudovima širom Srbije. Međutim, zbog uvođenja vanrednog stanja usled pandemija virusa covid-19, obuke su obustavljenje polovinom marta. Kako bi se zaposlenima u sudovima koji nisu imali prilike da prisustvuju obukama omogućilo upoznavanje sa izmenama i rad sa novim funkcionalnostima u AVP-u, Projekat je pripremio korisnička uputstva za oba izmenjena modula koja na jednostavan način, korak po korak i uz prikaz odgovarajućih ekrana, objanjavaju najvažnije novine u radnom okruženju AVP-a.

AVP modul za sudske takse, korisničko uputstvo

AVP modul za dostavu, korisničko uputstvo

 

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH