skip to main content

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

20 01 2020

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

U saradnji sa Ministarstvom pravde, USAID-ov Projekat vladavine prava razvio je softversku aplikaciju za elektronsku oglasnu tablu suda za postupak izvršenja i obezbeđenja. Od 1. januara ove godine, elektronska oglasna tabla - eTabla - na adresi etabla.sud.rs građanima i pravnim licima omogućava da brzo i jednostavno, korišćenjem kompjutera ili mobilnog telefona, pronađu pismena iz izvršnog postupka koja im sud ili javni izvršitelj nisu uručili lično. 

Elektronska oglasna tabla zamenila je dosadašnje fizičke oglasne table po sudovima u postupku izvršenja i obezbeđenja, čime je povećana odgovornost, transparentnost i efikasnost izvršnog postupka. I do sada je važilo pravilo da ukoliko sud ili javni izvršitelj ne mogu posle dva pokušaja da vam uruče pismeno u postupku izvršenja, ostavljaju obaveštenje da se pismeno ističe na oglasnu tablu suda i da se po isteku roka od osam dana smatra uručenim. Ovo je građanima i privredi pravilo potencijalne teškoće jer ukoliko nisu nalazili obaveštenje o isticanju na oglasnu tablu nisu ni znali da treba da odu do suda i provere o čemu se radi. U slučajevima kada se postupak izvršenja vodio u drugom gradu, to bi podrazumevalo da moraju otići do suda koji ima teritorijalnu nadležnost za taj postupak, što je sve otežavalo pristup pravdi i stranke onemogućavalo da iskoriste sva prava koja u postupku izvršenja imaju, kao i pravne lekove u vidu prigovora ili žalbi kojima bi potencijalno mogli da utiču na ishod postupka.

Veb aplikacija i portal za građane savremeno je rešenje za problem uručenja pismena predviđeno poslednjim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je stupio na snagu od 1. januara 2020-e godine. Elektronska aplikacija olakšava posao i sudovima i javnim izvršiteljima. Podnošenje dokumenata vrši se kroz jednostavan korisnički interfejs, a sudovi imaju mogućnost da pregledaju sve spise pre objavljivanja na oglasnoj tabli, te vrate javnim izvršiteljima na dopunu ukoliko je potrebno. Takođe, sudovima je olakšano vođenje evidencije o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje. Sudovi nisu bili u mogućnosti da vode sveobuhvatnu evidenciju o uručenim pismenima, a ova aplikacija će im taj posao olakšati i omogućiti potpune podatke o uručenim pismenima putem oglasne table u potupku izvršenja.  

Kako Ministarstvo pravde najavljuje, u narednim fazama građani i privreda će imati mogućnost da uz prethodnu registraciju dobiju informacije i putem elektronske pošte ili SMS poruke kada se na oglasnoj tabli istakne dokument koji se odnosi na njih.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH