skip to main content

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

20 01 2020

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

U saradnji sa Ministarstvom pravde, USAID-ov Projekat vladavine prava razvio je softversku aplikaciju za elektronsku oglasnu tablu suda za postupak izvršenja i obezbeđenja. Od 1. januara ove godine, elektronska oglasna tabla - eTabla - na adresi etabla.sud.rs građanima i pravnim licima omogućava da brzo i jednostavno, korišćenjem kompjutera ili mobilnog telefona, pronađu pismena iz izvršnog postupka koja im sud ili javni izvršitelj nisu uručili lično. 

Elektronska oglasna tabla zamenila je dosadašnje fizičke oglasne table po sudovima u postupku izvršenja i obezbeđenja, čime je povećana odgovornost, transparentnost i efikasnost izvršnog postupka. I do sada je važilo pravilo da ukoliko sud ili javni izvršitelj ne mogu posle dva pokušaja da vam uruče pismeno u postupku izvršenja, ostavljaju obaveštenje da se pismeno ističe na oglasnu tablu suda i da se po isteku roka od osam dana smatra uručenim. Ovo je građanima i privredi pravilo potencijalne teškoće jer ukoliko nisu nalazili obaveštenje o isticanju na oglasnu tablu nisu ni znali da treba da odu do suda i provere o čemu se radi. U slučajevima kada se postupak izvršenja vodio u drugom gradu, to bi podrazumevalo da moraju otići do suda koji ima teritorijalnu nadležnost za taj postupak, što je sve otežavalo pristup pravdi i stranke onemogućavalo da iskoriste sva prava koja u postupku izvršenja imaju, kao i pravne lekove u vidu prigovora ili žalbi kojima bi potencijalno mogli da utiču na ishod postupka.

Veb aplikacija i portal za građane savremeno je rešenje za problem uručenja pismena predviđeno poslednjim izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je stupio na snagu od 1. januara 2020-e godine. Elektronska aplikacija olakšava posao i sudovima i javnim izvršiteljima. Podnošenje dokumenata vrši se kroz jednostavan korisnički interfejs, a sudovi imaju mogućnost da pregledaju sve spise pre objavljivanja na oglasnoj tabli, te vrate javnim izvršiteljima na dopunu ukoliko je potrebno. Takođe, sudovima je olakšano vođenje evidencije o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na elektronskoj oglasnoj tabli i kada su skinuti s nje. Sudovi nisu bili u mogućnosti da vode sveobuhvatnu evidenciju o uručenim pismenima, a ova aplikacija će im taj posao olakšati i omogućiti potpune podatke o uručenim pismenima putem oglasne table u potupku izvršenja.  

Kako Ministarstvo pravde najavljuje, u narednim fazama građani i privreda će imati mogućnost da uz prethodnu registraciju dobiju informacije i putem elektronske pošte ili SMS poruke kada se na oglasnoj tabli istakne dokument koji se odnosi na njih.

poslednje vesti


10 05 2019

12 02 2019

VRH