skip to main content

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

24 11 2021

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

’Pravosudni informacioni sistem (PIS) prava je revolucija u pravosuđu – ništa nije tako doprinelo skraćenju vremena utrošenog na pribavljanje podataka od različitih institucija kao ova inovacija’, kaže Nemanja Nikodijević, sudija Prvog osnovnogu suda u Beogradu. Dodaje da je ušteda značajna ne samo u vremenu, već i u novcu – smanjeni su troškovi slanja i prijema dopisa, ali se benefiti vide i u pogledu zaštite životne sredine – elektronski pristup različitim bazama podataka svakako smanjuje količinu odštampanih dokumenata. Njegov kolega, sudija Mirko Ilić, ističe kako je, u uslovima gde sudije parničari u ovom beogradskom sudu imaju i po 1400-1500 predmeta i veliki broj ročišta, sve što štedi vreme od neprocenjivog značaja za efikasno funkcionisanje sudova.

O efektima PIS-a ali i unapređenih softverskih rešenja za dostavu i obračun i praćenje naplate sudskih taksi razgovarali smo danas sa sudijama tri beogradska osnovna suda i Osnovnog suda iz Novog Sada. Okupili smo ih kao fokus grupu u cilju praćenja uticaja koje su aktivnosti USAID-ovog Projekta vladavine prava imali na skraćenje vremena potrebnog sudijama za administrativne radnje u predmetima.

Praćenje rezultata projektnih aktivnosti i njihovo merenje, bilo da se izražava brojkama ili opisuje kvalitativno, sastavni je deo rada na projektu. Nakon što su naše kolege Dušan Petrović i Tijana Levakov predstavili aktivnosti Projekta, kroz neposredan dijalog sa onima koji bi trebalo da imaju najviše koristi od inicijativa koje je Projekat realizovao u poslednjih četiri i po godine čuli smo šta je njima najznačajnije i u kom pravcu smatraju da bi reformske aktivnosti u pravosuđu trebalo da budu dalje realizovane.

Sudija Trećeg osnovnog suda, Nataša Jovanović, posebno je istakla koliko je unapređenje modula za dostavu olakšalo i ubrzalo rad u pogledu štampanja povratnica i dostavnica, te pristupa tačnim adresama kroz registar adresa JP ’Pošta Srbije’. ’I same sudije, kada se za tim ukaže potreba – kada na primer moraju u kratkom vremenu da pošalju veliki broj obaveštenja u masovnim predmetima poput tužbi građana zbog obračuna obrade troškova kredita kod komercijalnih banaka – koriste modul za dostavu za štampanje povratnica i taj posao obave nekoliko puta brže za stotine predmeta nego kada je bilo potrebno sve popuniti i ispisati ručno’, rekla je sudija Jovanović. Sa ovim se složila i sudija Nevena Ilić iz Drugog osnovnog suda koja već tri godine koristi poseban sistem za automatizovanu dostavu pismena koji je razvijen u ovom sudu, a koji je poslužio kao inspiracija za unapređeni modul dostave razvijen u okviru Projekta.

Automatsko rasknižavanje naplaćenih sudskih taksi koje je omogućeno unapređenjem modula za takse u AVP sistemu takođe je od posebnog značaja za skraćenje vremena koje sudije provedu u obavljanju ovog administrativnog dela posla. Njihov predlog je takođe da ovo bude jedno od zaduženja koje će sudije preneti na sudijske pomoćnike kako bi oslobodili vreme potrebno za odlučivanje u predmetima i donošenje presuda.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH