skip to main content

e-Aukcija za transparentno i fer izvršenje

09 08 2018

e-Aukcija za transparentno i fer izvršenje

Uvođenje elektronske platforme za realizaciju prodaje pokretne i nepokretne imovine u postupku izvršenja jedno je od rešenja koje se razmatra u procesu izrade amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju. Kako bi dobili neposredan uvid u funkcionisanje jedne takve platforme, predstavnici radne grupe za izmene ZIO prisustvovali su danas u Subotici predstavljanju aplikacije za e-aukciju koja se koristi u susednoj Mađarskoj. e-Aukcija obezbeđuje pre svega transparentan i fer postupak prodaje, gde su javno dostupne potpune informacije o održavanju prodaje, uslovima, kao i sva potrebna dokumentacija, obezbeđeno je ravnopravno prisustvo i učešće, kao i slobodno i otvoreno takmičenje svih zainteresovanih učesnika, postupak je jefitiniji, a prodaja realizovana u najkraćem mogućem roku. Predstavnici USAID Projekta vladavne prava takođe su prisustvovali prezentaciji u Subotici koju su zajednički organizovale komore izvršitelja Srbije i Mađarske.

Nameru Ministarstva pravde da uvede e-aukciju kroz izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju najavila je nekoliko dana kasnije i ministar pravde, Nela Kuburović.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH