skip to main content

Državno pravobranilaštvo na novoj web adresi

18 02 2020

Državno pravobranilaštvo na novoj web adresi

Uz našu stručnu i tehničku pomoć, programersko umeće i puno promišljanja oko sadržaja, kao i tesnu saradnju sa Državnim pravobranilaštvom, ova institucija je od danas na svojoj internet adresi http://www.dpb.gov.rs/ dobila nov, moderan, lako dostupan i informativna vebsajt. Zaposleni u Pravobranilaštvu želeli su da novi sajt dostojno predstavi njihovu instituciju, pruži informacije o njenom funkcionisanju, nadležnostima i organizaciji rada kako u sedištu u Beogradu tako i u 11 regionalnih odeljenja, a sve u skladu sa motoom „Nemo enim patriam quia magna est amat, sed quia sua“ („Нико не љуби домовину јер је велика, већ зато што је његова“).

Pored opisa nadležnosti ove institucije, njene organizacije i načina funkcionisanja, na sajtu se mogu naći informacije i o istorijatu pravobranilaštva, dokumenta kojima se bliže uređuje njegov rad, kao i aktuelnosti iz svakodnevnih aktivnosti Pravobranilaštva u sekciji Vesti.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH