skip to main content

Dodeljeni grantovi za četiri organizacije civilnog društva

04 12 2018

Dodeljeni grantovi za četiri organizacije civilnog društva

Saradnja sa partnerima na aktivnostima koje doprinose ostvarenju ciljeva USAID Projekta vladavine prava, ali istovremeno jačaju i učestvovanje civilnog društva u unapređenju vladavine prava, predstavlja osnovnu svrhu našeg programa grantova.

USAID Projekat vladavine prava objavio je prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru programa grantova u septembru ove godine. Nakon analize prispelih predloga projekata, komisija Projekta za selekciju inicijativa za finansiranje odabrala je četiri projekta koja će finansirati sa ukupno 125.000 dolara kroz program dodele bespovratnih sredstava. Odabrani su sledeći projekti:

Udruženje sudija prekršajnih sudova Republike Srbije će u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika realizovati projekat usmeren na definisanje karijernog puta za sudijske pomoćnike te unapređenje njihovog položaja u svetlu predloženih izmena Ustava u oblasti pravosuđa;

Beogradska konferencija pravnika sprovodiće projekat koji je takođe usmeren na poboljšanje položaja sudijskih pomoćnika, ali iz vizure sudija i njihovog viđenja uloge pomoćnika u postupku. Ova dva projekta su komplementarna i rezultiraće sveobuhvatnom analizom koja će dati konkretne predloge za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika u pravosuđu Srbije;

Forum sudija Srbije sprovešće inicijativu koja će sagledati način primene odredaba koje se tiču sporova male vrednosti u parničnim postupcima i dati preporuke za efikasnije rešavanje ovih predmeta;

Centar za evropske politike radiće na unapređenju pristupa pravdi u postupcima izvršenja odnosno na kreiranju efikasnog modela praćenja rada javnih izvršitelja od strane organizacija civilnog društva.

Ugovori o dodeli bespovratnih sredstava potpisani su danas na ceremoniji koju smo upriličili za naše partnere. Tom prilikom smo im predstavili i pravila i procedure za implementaciju projekata.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH