skip to main content

Dodeljeni grantovi u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

22 01 2020

Dodeljeni grantovi u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

USAID-ov Projekat vladavine prava objavio je drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru programa grantova u septembru 2019-e godine. Nakon analize prispelih predloga projekata, komisija Projekta za selekciju inicijativa za finansiranje odabrala je dva projekta koja će finansirati sa ukupno 86.409 dolara kroz program dodele bespovratnih sredstava. Odabrani su sledeći projekti:

Civil Rights Defenders će realizovati projekat pod nazivom ’ Dani prava jugoistočne Evrope – SEELD 2.0’. Dvodnevna konferencija okupiće istaknute pravne stručnjake, predstavnike pravosudnih institucija, pravnih fakulteta, organizacija civilnog društva i aktiviste za ljudska prava iz celog Zapadnog Balkana oko teme komparativnog pregleda obrazovanja pravnika u regionu sa preporukama za unapređenje;

Partneri za demokratske promene Srbija (Partneri Srbija) realizovaće projekat pod nazivom ’ Obezbeđivanje transparentnosti u pravnom sistemu i poverenja građana u sudove Republike Srbije’ tokom koga će kroz analizu ponašanja sudova po primljenim zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja dati preporuke za unapređenje proaktivne transparentnosti u radu sudova, odnosno jačanje svesti tražilaca informacija o mogućnostima i ograničenjima koje ovaj okvir u Srbiji trenutno postavlja.  

Oba projekta biće realizovana u periodu od 1. februara do 31. oktobra 2020-e godine.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH