skip to main content

Dobra praksa u efikasnom upravljanju sudom

15 03 2018

Dobra praksa u efikasnom upravljanju sudom

USAID Projekat vladavine prava organizovao je danas u Beogradu okrugli sto na temu dobre prakse u efikasnom upravljanju sudom. Okupivši predstavnike 14 osnovnih sudova, te predstavnike Visokog saveta sudstva, Ministarstva pravde, i stručnih udruženja, Projekat je želeo da upozna sve zainteresovane strane sa planom rada za predstojeći period i aktivnostima usmerenim na unapređenje određenih aspekata funkcionisanja sudova koje uključuju pre svega poboljšanje dostave sudskih pismena i lakši pristup podacima od ključnog značaja za upravljanje predmetima kao što su informacije o prebivalištu, podaci o tekućim računima, itd. Zamenica direktora USAID Projekta vladavine prava, Dragana Lukić, predstavila je inicijative Projekta i informisala sudove o njihovoj ulozi u zajedničkim aktivnostima.

Učesnicima okruglog stola obratila se i Jelena Deretić, pomoćnik ministra za pravosuđe, zahvalivši se na planiranoj podršci Projekta na izradi amandmanda na Zakon o izvršenju i obezbeđenju, te na poboljšanju zakonskog okvira vezanog za sudske veštake. Šef Odseka za E-pravosuđe u Ministarstvu pravde, Mario Maletić, održao je prezentaciju Pravosudnog informacionog sistema (PIS) i predstavio mogućnosti za trenutni pristup putem interneta određenim grupama podataka koje poseduju druge institucije (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija za privredne registre, itd.) koji su od ključnog značaja za efikasno funkcionisanje sudova i koji doprinose značajnim uštedama u vremenu i novcu.

Predstavnici Osnovnog suda u Novom Sadu opisali su integralni elektronski servis (IRID) – softversku aplikaciju koju su razvili interno u sudu, a koja im omogućava efikasno praćenje i upravljanje pre svega predmetima u izvršnoj materiji. Predsednice Osnovnih sudova iz Užica i Subotice, Branka Janković i Rozalija Tumbas, svojim kolegama iz drugih sudova predočile su praktična rešenja kojima su uspele da značajno unaprede ono što se često ocenjuje kao jedan od najvećih problema za efikasno funkcionisanje pravosuđa u Srbiji, a to je uspešna dostava.

Predsednik Trećeg osnovnog suda u Beogradu, Dušan Agatonović, predstavio je interne procedure rada uvedene radi boljeg rukovođenja radom suda. To su procedure koje pre svega imaju za svrhu eliminaciju grešaka i improvizacije u radu a tiču se, između ostalog, operativnih procesa u različitim pisarnicama i tehničkoj službi, tu su i detaljni opisi radnih mesta, a doneto je i uputstvo o akreditaciji novinara. Na taj način je pojačano poverenje građana u rad suda.

Svi prisutni su se složili da su teme o kojima se razgovaralo na sastanku od izuzetnog značaja, a naročito uređivanje dostave sudskih pismena. Rešenja treba tražiti na sistemskom nivou kako bi se svim sudovima omogućilo da urede dostavu i na taj način unaprede kako efikasnost, tako i poštovanje Zakona o pravu na suđenje u razumnom roku, a pre svega ostvare uštede u ljudskim i materijalnim resursima.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH