skip to main content

Četvrto godišnje savetovanje javnih izvršitelja

25 03 2018

Četvrto godišnje savetovanje javnih izvršitelja

Na Kopaoniku, 24-25.03.2018., uz podršku USAID Projekta vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, Komora javnih izvršitelja organizovala je četvrto godišnje savetovanje. Dvodnevni skup, kome je prisustvovalo oko 350 učesnika iz redova javnih izvršitelja, sudija, Ministarstva pravde, Narodne Banke Srbije i predstavnika banaka i poslovne zajednice, imalo je za cilj da omogući dijalog između svih zainteresovanih strana kako bi se došlo do zajedničkih preporuka za unapređenje i ujednačavanje postupka izvršenja.

Obraćajući se okupljenima na otvaranju, predsednica Komore javnih izvršitelja, Aleksandra Trešnjev, istakla je da se uz pomoć partnera iz pravosuđa, Ministarstva pravde, i uz podršku USAID-a, Komora nepunih 6 godina angažuje na uspostavljanju funkcionalnog, ažurnog postupka izvršenja koji će doprineti unapređenju poslovne klime i uspostavljanju pune vladavine prava u Republici Srbiji.

Predsednik građanskog odeljenja Vrhovnog kasacionog suda, sudija Predrag Trifunović, istakao je dosadašnju saradnju na ujednačavanju prakse i utvrđivanju proceduralnih i praktičnih problema u postojećem normativnom okviru koji su pretočeni u predloge za najavljenje izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde, Mirko Čikiriz, naveo je neosporan napredak u izvršenju sudskih odluka sa stupanjem na snagu novog zakona u julu 2016., ali i naglasio potrebu za daljim unapređenjem zakonodavnog okvira. Predlog izmena utvrdiće radna grupa koju će imenovati Ministarstvo, ali će se oni zasnivati na sugestijama koje su već identifikovali Komora javnih izvršitelja, Privredna komora, Vrhovni kasacioni sud, Narodna banka Srbije, i druge institucije.

Direktor USAID Projekta vladavine prava, Dejvid Grir, prestavio je planirane aktivnosti Projekta na unapređenju tri aspekta sistema izvršenja sudskih odluka – brži pristup informacijama potrebnim za efikasan rad kako izvršitelja, tako i sudova, podrška izradi amandmana na postojeći zakon i druga akta, te unapređenje načina praćenja rada javnih izvršitelja kroz prenošenje dobre međunarodne prakse, pre svega iz evropskih zemalja.

Radni deo savetovanja bio je posveđen temama od značaja za efikasno fukcionisanje javnih izvršitelja a koje se tiču njihovog pravnog položaja i odgovornosti, pravnih sredstava u izvršnom postupku, i unapređenja elektronske komunikacije između javnih izvršitelja i drugih organa i institucija. Drugog dana savetovanja, viši savetnik za izvršenje na USAID Projektu vladavine prava, Aleksandar Zarić, obratio se učesnicima kao jedan je od panelista na temu pravnog položaja javnih izvršitelja. U svojoj prezentaciji on je učesnicima predstavio međunarodni pravni okvir za funkcionisanje izvršiteljske profesije pre svega u zemljama Evropske Unije.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH