skip to main content

CEP završio angažovanje na informisanju građana o pravima i obavezama u izvršenju

23 04 2021

CEP završio angažovanje na informisanju građana o pravima i obavezama u izvršenju

Centar za Evropske Politike (CEP) završio je u martu realizaciju projekta pod nazivom 'Podizanje nivoa razumevanja građana o njihovim pravima i obavezama u izvršnom postupku na lokalnom nivou' koji je finansiran sredstvima iz našeg programa grantova. Tokom 12 meseci sprovođenja aktivnosti u tri lokalne samouprave - Kragujevac, Kraljevo i Pančevo - CEP je nastojao da doprinese unapređenju izvršnog postupka u Srbiji kroz približavanje osnovnih informacija o pokretanju izvršenja u tzv. komunalnim predmetima građanima na način koji im je razumljiv i lišen nepotrebnog pravnog žargona. Osnovno sredstvo za dostizanje ovog cilja bilo je unapređenje komunikacije i koordinacije između svih zaintresovanih strana na lokalnom nivou.

U tu svrhu, CEP je izradio vodič 'Kad izvršitelj pokuca na vrata', kao i prateće brošure - infografike koje na slikovit i jasan način predočavaju kako uopšte dolazi do pokretanja izvršenja na osnovu neplaćenih računa za komunalije, šta se može preduzeti da do toga ne dođe, te koja prava i obaveze građani imaju ako do izvršenja ipak dođe. Svako može da bude izvršni dužnik, svojom „krivicom“ ili ne i to ne treba da bude ni sramota ni stvar osude sredine. Ovo se pogotovo odnosi na izvršenja u oblasti komunalnih usluga: prema podacima Komore javnih izvršitelja, ukupan godišnji priliv svih predmeta izvršenja iznosi oko pola miliona, od kojih polovinu čine upravo predmeti iz oblasti komunalnih usluga. Komunalne predmete izvršenja, pored masovnosti, karakterišu i posebna pravila postupka i povećana efikasnost, pa građani moraju biti obazrivi kako bi izbegli takvu situaciju, a svakako da se adekvatno informišu ako se nađu u položaju izvršnog dužnika. 

CEP je organizovao i niz okruglih stolova i onlajn diskusija (format svakako uslovljen pandemijom i poštovanjem epidemioloških mera) sa svim ključnim akterima iz tri grada gde su aktivnosti realizovane. Priliku da iskažu svoje viđenje problema vezanih za postupke izvršenja u komunalnoj materiji dobili su predstavnici lokalnih samouprava, javnih komunalnih preduzeća, javni izvršitelji te organizacije za zaštitu potrošača, a kroz komentare i pitanja i sami građani.

U januaru i februaru ove godine, u saradnji sa javnim komunalnim preduzećima i poštom, građanima Kragujevca, Kraljeva i Pančeva uručeno je 117.000 primeraka infografika uz mesečne račune za komunalije. Tokom završnog događaja koji je organizovan u Kragujevcu 17.03.2021. predstavljeni su rezultati projekta, a vođena je i živa diskusija u kojoj su učestvovali Nebojša Lazarević, član Pregovaračkog tima Vlade Srbije za vođenje pregovora o pristupanju EU, Dušan Protić, pravni ekspert i programski menadžer za unutrašnje tržište i konkurentnost u Centru za evropske politike, Snežana Ćirković, direktorka JSP Kragujevac, Smiljana Zubanović, javna izvršiteljka iz Kragujevca, Zoran Nikolić, menadžer savetovališta u Organizaciji potrošača Kragujevca, Novica Lišanin, član Gradskog veća za resor urbanizma, građevinarstva i stambeno-komunalnih delatnosti iz Kraljevo, Filip Stanković, javni izvršitelj iz Pančeva, kao i predstavnici našeg projekta, Sonja Prostran i Dušan Petrović.

Uspeh projekta u pokretanju dijaloga na ovu važnu temu, te povećanju svesti građana o njihovim pravima i obavezama istaknut je kao naročito bitan korak napred jer se jedino kroz svest i dijalog može doći do rešenja, a svi govornici su se saglasili da je potrebno što pre posebno urediti postupanje prema socijalno ugroženim kategorijama građana. Tokom završne konferencije emitovan je i video koji je svojevrsna rekapitulacija najvažnijih nalaza projekta:

 

Foto: CEP

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH