skip to main content

Centar za evropske politike predstavio preporuke za zaštitu potrošača u izvršnom postupku

18 11 2019

Centar za evropske politike predstavio preporuke za zaštitu potrošača u izvršnom postupku

Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge? Ovo su neka od pitanja na koja su odgovor tražili naši partneri iz Centra za evropske politike (CEP) tokom realizacije projekta „Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima – izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača” koji smo podržali u okviru našeg programa grantova.

U izvršnom postupku potrošač se najčešće nalazi u položaju izvršnog dužnika, lica protiv kojeg se vodi postupak. Veliki broj građana našao se u situaciji da je protiv njih pokrenut postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave, najčešće radi naplate komunalnog ili srodnog potraživanja (npr. telekomunikacione usluge). Kada se u ulozi izvršnog dužnika u tim predmetima pojavljuju pojedinci ili porodična domaćinstva, javlja se i primena pravila o zaštiti potrošača. Zato se pitanje zaštite potrošača u kontekstu izvršnog postupka najčešće odnosi na zaštitu prava izvršnog dužnika u komunalnim predmetima.

Kroz projektne aktivnosti koje su trajale 12 meseci, CEP je ostvario sledeće rezultate:

  • sprovedeno je istraživanje „Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača“ sa ciljem ispitivanja postojećeg stanja zaštite prava potrošača u izvršnom postupku, identifikacije ključnih problema i prepreka sa kojima se suočavaju dužnici/potrošači, kao i iznalaženja adekvatnih modela aktivnije uloge potrošačkih i drugih organizacija u ostvarivanju zaštite prava i interesa građana;
  • razvijena je brošura koja na razumljiv način, jezikom lišenim preterano stručnog pravničkog žargona, objašnjava proceduru zaštite potrošača u izvršnom postupku iz oblasti komunalnih usluga;
  • dizajnirana su i tri infografika kako bi se dao vizuelno efektan prikaz glavnih karakteristika i specifičnosti postupka izvršenja u komunalnim predmetima, te predočio položaj dužnika u ovim predmetima;
  • sa partnerima iz Leskovca, udruženjem 'Narodni parlament', kao i predstavnicima regionalnog, niškog ogranka Komore javnih izvršitelja, potpisan je memorandum o saradnji na pilotiranju lokalnog mehanizma praćenja izvršnog postupka iz perspektive zaštite potrošača;
  • organizovana su četiri info dana - u Kragujevcu, Leskovcu, Beogradu i Novom Sadu - za predstavnike lokalnih komunalnih preduzeća, javne izvršitelje i organizacije civilnog društva, na kojima je predstavljen model uključivanja potrošačkih i drugih organizacija civilnog društva u praćenje rada javnih izvršitelja u postupcima naplate komunalnih dugova sa ciljem ostvarivanja bolje zaštite prava potrošača.

Danas je u Beogradu organizovana i konferencija kojom je obeležen završetak projektnih aktivnosti a koja je okupila predstavnike više potrošačkih organizacija, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Komore javnih izvršitelja, advokate i izvršne sudije. Diskutovalo se o zaključcima okruglih stolova organizovanih tokom prethodno održanih info dana. CEP je predstavio model po kome će 'Narodni parlament' sarađivati sa niškim ogrankom Komore javnih izvršitelja i svaka dva meseca organizovati konsultativne sastanke kako bi se utvrdilo da li je bilo nekih problema, propusta ili nepravilsnoti u postupcima izvršenja u komunalnim predmetima kada je u pitanju zaštita potrošača. 

Materijale razvijene u okviru projekta možete naći ovde:

Analiza: 'Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača'

Siže analize

Brošura: Zaštita potrošača u izvršnom postupku iz oblasti komunalnih usluga

Infografik - izvršni postupak i komunalne usluge

Infografik - položaj dužnika u izvršenju

Infografik - specifičnosti izvršnog postupka u komunalnim predmetima

Fotografije: Centar za evropske politike i USAID Projekat vladavine prava

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH