skip to main content

Brošure za lakše snalaženje u izvršnom postupku

11 03 2020

Brošure za lakše snalaženje u izvršnom postupku

Snaći se u šumi propisa, zakona i obaveza koji određuju 'pravila igre' u postupku izvršenja nije lako ponekad ni samim pravnicima. A kako li je tek 'običnim' građanima? Naš Projekat je, u saradnji sa Ministarstvom pravde, izradio dve kratke brošure sa osnovnim informacijama kako se u postupku izvršenja ponašati ukoliko se nađete u ulozi dužnika ili trećeg lica. Brošure na jednostavan način, jezikom razumljivim svakome, predočavaju koja prava ali i obaveze imate kao dužnik u postupku izvršenja, šta sve možete preduzeti kako biste otklonili nepravilnosti u postupku ili isti zaustavili, a objašnjavaju se i osnovni koraci u izvršenju.

Takozvana treća lica u postupku izvršenja nalaze se u naročito komplikovanom položaju pa brošura namenjena njima objašnjava kako mogu da zaštite svoja prava, kao i kako da građani izbegnu situacije koje ih mogu dovesti u položaj trećeg lica.

Šta su vaša prava a šta obaveze ukoliko se u izvršenju nađete u ulozi dužnika?

Treće lice u izvršnom postupku

Ove brošure predstavljaju i sažetak detaljnih preporuka sadržanih u vodiču 'Moja prava u izvršnom postupku' koji je izradio projekat 'Otvorena vrata pravosuđa', kao i u publikaciji 'Zaštita potrošača u izvrpnom postupku iz oblasti komunalnih usluga' koju je izradio Centar za evropske politike u okviru našeg programa grantova.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH