skip to main content

BEKOP završio projekat 'Unapređenje pravosuđa poboljšanjem položaja sudijskih pomoćnika'

19 06 2019

BEKOP završio projekat 'Unapređenje pravosuđa poboljšanjem položaja sudijskih pomoćnika'

Predstavljanjem 'Analize položaja sudijskih pomoćnika u Republici Srbiji sa preporukama za njegovo unapređenje', Beogradska konferencija pravnika (BEKOP) okončala je realizaciju projekta u okviru našeg programa grantova. Tokom šestomesečnog projekta 'Unapređenje pravosuđa u Srbiji poboljšanjem položaja sudijskih pomoćnika i racionalizacijom administrativnih procedura', BEKOP je kroz upitnike i direktne intervjue sa 64 sudije osnovnih, viših, prekršajnih, privrednih i upravnog suda, kao i apelacionog suda u Beogradu, ali i kroz analizu drugih relevantnih dokumenata i postojećeg zakonskog okvira došao do sveobuhvatne slike trenutne pozicije sudijskih pomoćnika, predložio modalitete za unapređenje njihovog položaja kroz uvođenje jasnog sistema karijernog napredovanja, posebnih obuka i evaluacija rada, te identifikovao zakonske i administrativne procedure koje treba izmeniti radi efikasnijeg funkcionisanja pravosuđa, uz predlog izmena seta pravosudnih zakona u cilju unapređenja položaja sudijskih pomoćnika. Kompletan tekst analize možete naći ovde.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH