skip to main content

Apelacioni sud u Nišu predstavio godišnji izveštaj: savladavanje priliva i uz nedostatak sudija

08 05 2018

Apelacioni sud u Nišu predstavio godišnji izveštaj: savladavanje priliva i uz nedostatak sudija

USAID Projekat vladavine prava podržao je predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu niškog Apelacionog suda i područnih sudova za 2017-u godinu. Izveštaj je predstavljen predsednicima viših i osnovnih sudova sa teritorije niške apelacije u prisustvu medija.

Kako je u uvodnom obraćanju istakao predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, predstavljanjem rezultata rada ne samo stručnoj javnosti već i građanima, sudovi ispunjavaju obavezu unapređenja transparentnosti pravosuđa, sadržanu kako u Nacionalnoj strategiji za reformu pravosuđa, tako i u Akcionom planu za poglavlje 23. Predsednik Milojević je naveo da je ovaj godišnji izveštaj osavremenjen u pogledu pristupa izradi, kroz timski rad Apelacionog suda, Vrhovnog kasacionog suda, i podršku USAID Projekta vladavine prava, zatim u pogledu metodologije jer su statistički podaci predstavljeni na lakše razumljiv način, uz pomoć grafičkih elemenata i tabela, kao i u pogledu pokazatelja učinka koji odražavaju CEPEJ smernice i čine podatke o radu sudova u Srbiji uporedivim sa rezultatima rada sudova u evropskim zemljama.

Vršilac funkcije predsednika Apelacionog suda u Nišu, Dragan Jocić, istakao je da su i pored povećanog priliva predmeta, naročito u višim sudovima i Apelacionom sudu, sudije i sudovi niške apelacije uspeli da savladaju nove predmete u procentu od 102.68%. Ovu situaciju dodatno je otežalo i angažovanje manjeg broja sudija nego što je propisano odlukom Visokog saveta sudstva, te smanjen broj zaposlenih zbog zabrane zapošljavanja.

Tekst izveštaja o radu sudova sa teritorije nadležnosti Apelacionog suda u Nišu za 2017-u godinu možete naći ovde, a prilog niške TV Belami sa događaja možete pogledati ovde.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH