skip to main content

Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio godišnji izveštaj o radu

27 04 2018

Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio godišnji izveštaj o radu

USAID Projekat vladavine prava pružio je podršku Apelacionom sudu u Kragujevcu u izradi i predstavljanju godišnjeg izveštaja o radu ovog i 30 osnovnih i viših sudova koji rade na teritoriji koju pokriva njegova nadležnost. Izveštaj je izrađen na osnovu metodologije koju je razvio Vrhovni kasacioni sud, a koja podrazumeva da se statistički podaci o radu sudova predstave na način koji ih čini lako razumljivim kako stručnoj javnosti tako i građanima. Izveštaji su i standardizovani, u skladu sa smernicama CEPEJ-a (Evropska komisija za efikasnost pravosuđa), te predstavljaju osnovu za poređenje rezultata sudova u Srbiji sa sudovima u drugim evropskim zemljama.

Apelacioni sud u Kragujevcu je prvi od svih apelacionih sudova u zemlji javno predstavio postignute rezultate rada iz prošle godine. Tokom 2017. osam viših i 22 osnovna suda na području kragujevačke apelacije rešila su ukupno 299.945 predmeta, ne računajući još 118.106 po zahtevima građana za overu potpisa, rukopisa i prepisa, izdavanje uverenja i zamolnica. Broj nerešenih starih predmeta u 2017. godini je smanjen na oko 89.000, a tri godine ranije, 2014-e, ih je bilo blizu 256.000. Statistički podaci pokazuju da je tokom prošle godine primljeno 275.645 novih predmeta, što je značajan priliv. Sudovi su uspeli da taj povećan broj novih predmeta savladaju, pa je tako na kraju 2017. u sudovima kragujevačke apelacije bilo 188.651 nerešen predmet, dok je u 2014-oj ta cifra iznosila 370.183 predmeta.

Prema rečima Dubravke Damjanović, vršioca funkcije predsednika Apelacionog suda, 'Sudovi su navikli da rade, a da od drugih čekaju pohvalu svojih rezultata. Taj stav mora da se promeni, mi moramo da uspostavimo praksu obraćanja građanima u našim lokalnim zajednicama i da predstavimo ono što smo postigli u radu, kao i uslove u kojima obavljamo svoj odgovoran i važan posao, i to na način koji je široj javnosti razumljiv.'

I predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, istakao je važnost redovnog organizovanja konferencija za štampu i otvorene komunikacije sa medijima kako bi se slika koju javnost ima o sudovima i pravosuđu unapredila.

Izveštaj o radu Apelacionog suda u Kragujevcu, kao i područnih sudova, za 2017-u godinu može se naći na internet prezentaciji suda

Reportažu Radio televizije Kragujevac sa događaja možete pogledati ovde

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH