skip to main content

Apelacioni sud u Beogradu predstavio godišnji izveštaj o radu

01 06 2018

Apelacioni sud u Beogradu predstavio godišnji izveštaj o radu

Predsednik Apelacionog suda u Beogradu, Duško Milenković, predstavio je danas rezultate rada za 2017-u godinu kako ovog suda, tako i viših i osnovnih sudova sa područja beogradske apelacije. Apelacioni sud je u prošloj godini zabeležio smanjenje ukupnog broja predmeta u radu za 73,2% što ukazuje da ovaj sud daje značajan doprinos tome da se pravda učini dostupnijom na brži i efikasniji način svim licima koja traže zaštitu svojih prava pred sudom. Istaknuto je takođe da u proteklih par godina sudovi sa područja beogradske apelacije imaju konstantno visok priliv novih predmeta te da rade u uslovima gde sva sistematizovana sudijska mesta nisu popunjena.

Prosečno trajanje žalbenih postupaka pred ovim sudom u toku 2017. godine u opštoj građanskoj materiji bilo je pet meseci, u materiji radnih sporova šest meseci, dok su u krivičnoj materiji predmeti u proseku rešavani u roku od dva meseca. Predmeti iz oblasti organizovanog kriminala i ratnih zločina su u proseku rešavani u roku od četiri meseca. 

Ovo je četvrto i poslednje predstavljanje izveštaja o radu za prošlu godinu čiju je organizaciju podržao USAID Projekat vladavine prava. Danas je posebno naglašeno da apelacioni sudovi očekuju da nastave sa ovakvim obraćanjima ne samo stručnoj javnosti već i građanima kako bi kroz transparentno predstavljanje svog rada ojačali poverenje građana u efikasnost pravosuđa.

poslednje vesti


14 04 2022

Ted

Ted

10 05 2019

12 02 2019

VRH