skip to main content

27 10 2020

Primena standarda transparentnosti u sudovima

Partneri Srbija donose sveobuhvatnu analizu proaktivne i reaktivne transparentnosti sudova u Srbiji

27 10 2020

Sud po meri (Beo)građana

Viši sud u Beogradu uz pomoć našeg Projekta dobio info pult za stranke i građane

24 04 2020

Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja?

Od novembra 2019. godine do polovine marta 2020. godine USAID-ov Projekat vladavine prava pridružio se inicijativi Otvorena vrata pravosuđa učešćem u forumima sa građanima u 14 gradova Srbije koji su za temu imali efikasno i pravično izvršenje.

11 03 2020

Brošure za lakše snalaženje u izvršnom postupku

Šta ako se u postupku izvršenja nađete u ulozi dužnika? Ili trećeg lica? 

22 01 2020

Dodeljeni grantovi u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

Ove nedelje završili smo sve proceduralne aktivnosti u procesu dodele sredstava iz našeg programa grantova, u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata.

24 06 2019

Završen prvi deo konsultativnog procesa za novu Strategiju razvoja pravosuđa

Danas je u Beogradu održan četvrti okrugli sto u okviru konsultativnog procesa o radnom tekstu nove strategije razvoja pravosuđa za period 2019-2024.

20 03 2019

Nastavak rada na izradi nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Danas je u prostorijama Visokog saveta sudstva održan drugi sastanak radne grupe koju je Ministarstvo pravde imenovalo sa zadatkom da izradi novu Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa

31 01 2019

Predstavljen nacrt nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Danas je u prostorijama Pravosudne akademije održan prvi sastanak radne grupe Ministarstva pravde za izradu nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2019-2024.

VRH