skip to main content

28 05 2021

Kako postupati u predmetima koji privlače pažnju javnosti - najbolje prakse

Ekspert na napem projektu, Mark Vest, predstavio je najbolje međunarodne prakse u tzv. medijskim predmetima

28 05 2021

Vodič za portparole sudova

Podnaslov Vodiča 'Od pravnika do portparola' ukazuje na nameru autora da kroz praktične savete i primere pomognu sudovima da ostvare uspešniju interakciju sa građanima i medijima.

15 03 2021

Viši sud u Beogradu izradio brošure za građane

Brošura o sudu i Vodič kroz Palatu pravde dostupni građanima na info pultu Višeg suda u Beogradu

27 10 2020

Primena standarda transparentnosti u sudovima

Partneri Srbija donose sveobuhvatnu analizu proaktivne i reaktivne transparentnosti sudova u Srbiji

27 10 2020

Sud po meri (Beo)građana

Viši sud u Beogradu uz pomoć našeg Projekta dobio info pult za stranke i građane

15 10 2020

Onlajn radionice za sudske portparole

Ili: kako PR(o)govoriti o PR-u preko ZOOM-a

25 09 2020

Publikacija: Strategija razvoja pravosuđa 2020-2025.

Tekst Strategije razvoja pravosuđa za predstojeći petogodišnji period pretočen je u dvojezičnu publikaciju.

06 07 2020

Sudovi novosadske apelacije radili efikasno u 2019-oj

Manje nerešenih predmeta i kraće trajanje postupka glavni su rezultati velikog uloženog truda od strane sudija i svih zaposlenih u sudovima novosadske apelacije u prošloj godini.

22 01 2020

Dodeljeni grantovi u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

Ove nedelje završili smo sve proceduralne aktivnosti u procesu dodele sredstava iz našeg programa grantova, u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata.

04 12 2019

Odnosi sa javnošću u sudovima – dvodnevne radionice u Beogradu i Novom Sadu

USAID-ov Projekat vladavine prava je 2018-e podržao inicijativu predsednika Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda i izradio Komunikacionu strategiju za period 2018-2022. godine

30 11 2019

Odnosi sa javnošću - PRiručnik za javne izvršitelje

Posle nekoliko uspešno realizovanih obuka javnog nastupa, održanih tokom 2019. godine, koje je pohađala oko četvrtina od ukupnog broja javnih izvršitelja u Srbiji

27 09 2019

Grantovi: poziv za podnošenje predloga projekata otvoren do 25.10.2019.

USAID-ov Projekat vladavine prava objavio je danas drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru našeg programa grantova

10 05 2019

Odnos suda i medija

U Kragujevcu je danas, 10.05.2019, održan okrugli sto ’Odnos suda i medija’, u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda, Udruženja novinara Srbije i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

21 02 2019

Obuka za javne izvršitelje na temu unapređenja komunikacije i javnog nastupa

Kako je istraživanje koje smo u saradnji sa CeSID-om sproveli još početkom 2018-e godine pokazalo, građani imaju prevashodno negativan stav prema postupku izvršenja i javnim izvršiteljima i u velikom procentu ističu nedovoljnu informisanost o samom postupku.

08 02 2019

Radionica na temu komunikacije za Visoki savet sudstva

Šta je komunikacioni minimum? Kojom ključnom rečenicom možemo opisati Visoki savet sudstva i njegov značaj za sudove i društvo u celini? Kako percepcija koju zaposleni imaju o instituciji u kojoj rade utiče na imidž koji ona ima među medijima i građanima?

26 11 2018

Usvojena nova Komunikaciona strategija Visokog saveta sudstva i sudova

Na sednici održanoj 26.11.2018. godine Visoki savet sudstva usvojio je Komunikacionu strategiju za Savet i sudove za period 2018.-2022. USAID Projekat vladavine prava izradio je ovaj dokument kao osnovu za uspostavljanje proaktivne, dosledne i strateške komunikacije sudstva ka građanima i medijima

01 11 2018

Kako rad suda približiti građanima

USAID Projekat vladavine prava danas je, u saradnji sa Multidonatorskim povereničkim fondom Svetske banke, organizovao okrugli sto na temu unapređenja izveštavanja u sudovima. Okupili smo predsednike, sudije i zaposlene iz apelacionih i viših sudova, kao i Vrhovnog kasacionog suda, kako bismo omogućili inkluzivan dijalog na temu kako rad suda približiti građanima.

30 10 2018

Devet decenija Višeg suda u Beogradu

U Skupštini grada Beograda danas je predstavljena Monografija Višeg suda u Beogradu. Povod za izradu Monografije, koja je nastala kao plod saradnje Višeg suda u Beogradu i USAID Projekta vladavine prava, je obeležavanja 90 godina 

09 10 2018

Predstavljena Komunikaciona strategija za Visoki savet sudstva i sudove

Drugog dana savetovanja u Vrnjačkoj Banji, nakon sastanka predsednika sudova, priliku da predstave svoj rad i rezultate dobili su i projekti kojima podršku pružaju međunarodne organizacije. 

08 10 2018

Sudijski dani 2018-e

Danas je u Vrnjačkoj Banji počelo tradicionalno godišnje savetovanje sudija Republike Srbije, Sudijski dani. Kako je najavio predsednik Vrhovnog kasacionog suda, Dragomir Milojević, na otvaranju savetovanja, u okviru tri glavne teme 

29 06 2018

Jedinstvena platforma za internet prezentacije pravosudnih organa

Danas je u Beogradu USAID Projekat vladavine prava pružio podršku Ministarstvu pravde u organizaciji obuke za korišćenje centralne platforme za razvoj internet stranica pravosudnih organa.

01 06 2018

Apelacioni sud u Beogradu predstavio godišnji izveštaj o radu

Predsednik Apelacionog suda u Beogradu, Duško Milenković, predstavio je danas rezultate rada za 2017-u godinu kako ovog suda, tako i viših i osnovnih sudova sa područja beogradske apelacije.

18 05 2018

Novosadski Apelacioni sud o rezultatima: sudovi i dalje pretrpani

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Aplacioni sud u Novom Sadu organizovao je predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu ovog i područnih osnovnih i viših sudova za 2017-u godinu.

08 05 2018

Apelacioni sud u Nišu predstavio godišnji izveštaj: savladavanje priliva i uz nedostatak sudija

USAID Projekat vladavine prava podržao je predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu niškog Apelacionog suda i područnih sudova za 2017-u godinu.

27 04 2018

Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio godišnji izveštaj o radu

USAID Projekat vladavine prava pružio je podršku Apelacionom sudu u Kragujevcu u izradi i predstavljanju godišnjeg izveštaja o radu ovog i 30 osnovnih i viših sudova koji rade na teritoriji koju pokriva njegova nadležnost.

VRH