skip to main content

20 11 2017

Sprovedena Analiza stavova sudijskih pomoćnika

USAID Projekat vladavine prava je u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika sproveo istraživanje stavova sudijskih pomoćnika o njihovom položaju i uslovima rada.

VRH