skip to main content

24 11 2021

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

Ili šta sudije misle o softverskim rešenjima koja smo realizovali u protekle četiri godine

30 06 2020

Unapređenjem naplate taksi i dostave pismena do efikasnijeg rada sudova

Naši partneri iz pravosuđa u ovom videu predočavaju sve prednosti automatizacije postupka obračuna i naplate sudskih taksi i dostave pismena.

22 04 2020

Video uputstvo za korisnike AVP modula za obračun i naplatu sudskih taksi

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

11 04 2019

Operativna unapređenja sudskog postupka za veću efikasnost

U Beogradu je 11.04.2019. USAID Projekat vladavine prava organizovao okrugli sto na temu operativnih unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa.

07 12 2018

Kako do efikasnije naplate sudskih taksi

Obračun i određivanje sudskih taksi administrativni je deo svakog sudskog postupka koji, naročito u sudovima sa velikim brojem predmeta, može oduzeti dosta vremena sudijama i drugim zaposlenima koje bi inače posvetili rešavanju predmeta.

VRH