skip to main content

18 11 2020

Onlajn kurs za sudijske pomoćnike

Onlajn kurs na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka u građanskoj materiji izrađen je u saradnji sa Pravosudnom akademijom.

19 06 2019

Konferencija o unapređenju položaja sudijskih pomoćnika

Danas su na konferenciji održanoj u hotelu ’Moskva’ u Beogradu naši partneri iz Udruženja sudija prekršajnih sudova, Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika i Beogradske konferencije pravnika predstavili dve analize na temu trenutnog položaja sudijskih pomoćnika i preporuka za njihovo unapređenje.

19 06 2019

BEKOP završio projekat 'Unapređenje pravosuđa poboljšanjem položaja sudijskih pomoćnika'

Predstavljanjem 'Analize položaja sudijskih pomoćnika u Republici Srbiji sa preporukama za njegovo unapređenje' Beogradska konferencija pravnika (BEKOP) okončala je realizaciju projekta

10 06 2019

Održan prvi krug napredne obuke za sudijske pomoćnike

Sudijski pomoćnici - za neupućene, to je preko 1500 ljudi koji su u srpskim sudovima odgovorni za njihov svakodnevni rad i efikasno funkcionisanje.

04 12 2018

Dodeljeni grantovi za četiri organizacije civilnog društva

Saradnja sa partnerima na aktivnostima koje doprinose ostvarenju ciljeva USAID Projekta vladavine prava, ali istovremeno jačaju i učestvovanje civilnog društva u unapređenju vladavine prava

01 12 2018

Šesta godišnja skupština Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika

Udruženje sudijskih i tužilačkih pomoćnika Srbije održalo je šestu redovnu godišnju skupštinu u Beogradu. Skup u prostorijama Privredne komore Srbije okupio je oko 80 učesnika

23 11 2018

Održana četiri okrugla stola za unapređenje položaja sudijskih pomoćnika

Sudijski pomoćnici obavljaju svakodnevno važne i odgovorne poslove u sudovima i svojim radom - asistiranjem sudijama, izradom nacrta procesnih i meritornih odluka, analizom sudske prakse itd. – značajno doprinose efikasnosti pravosuđa i rasterećenju sudija.

25 09 2018

Novi krug obuke za sudijske pomoćnike

U saradnji sa partnerima iz organizacije 'Alterfakt' i Pravosudnom akademijom, danas smo počeli sa novim krugom obuke za sudijske pomoćnike na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka u građanskoj materiji.

05 09 2018

Poziv za predloge projekata u okviru programa grantova

USAID Projekat vladavine prava danas je objavio poziv za podnošenje predloga projekata u okviru našeg programa grantova.

20 06 2018

Podrška sudijskim pomoćnicima u izradi kvalitetnih nacrta presuda

U periodu april-jun 2018., USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa udruženjem Alterfact i Pravosudnom akademijom organizovao je pet jednodnevnih obuka za sudijske pomoćnike na temu izrade nacrta prvostepenih sudskih odluka iz građanske materije.

20 11 2017

Sprovedena Analiza stavova sudijskih pomoćnika

USAID Projekat vladavine prava je u saradnji sa Udruženjem sudijskih i tužilačkih pomoćnika sproveo istraživanje stavova sudijskih pomoćnika o njihovom položaju i uslovima rada.

18 11 2017

Obeleženo pet godina profesionalnog udruženja sudijskih pomoćnika

18.11.2017. u Beogradu, USAID Projekat vladavine prava podržao je organizaciju pete redovne Skupštine Udruženja sudijskih i tužilačkih pomoćnika.

VRH