skip to main content

16 07 2020

Podrška modernizaciji Državnog pravobranilaštva

Holistički pristup projektne podrške Državnom pravobranilaštvu na putu transformacije u modernu instituciju od značaja za državu i građane.

18 02 2020

Državno pravobranilaštvo na novoj web adresi

Nova, moderna internet prezentacija Državnog pravobranilaštva na adresi https://dpb.gov.rs/

23 01 2020

Rezultati administrativne podrške odeljenju Državnog pravobranilaštva u Novom Sadu

Uz podršku Projekta pregledano je, stavljeno u omot spisa, propisno obeleženo i upisano u knjige predmeta i knjige arhive ukupno 43.099 predmeta za tri meseca.

16 10 2019

Završen prvi krug IT obuke za Državno pravobranilaštvo

Preko 140 zaposlenih u ovoj instituciji prošlo je kroz osnovni nivo obuke iz kompjuterske pismenosti.

01 02 2019

Završetak rada na strateškom planiranju za Državno pravobranilaštvo

Danas je u Novom Sadu USAID Projekat vladavine prava održao treću po redu dvodnevnu sesiju na temu strateškog planiranja sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva.

20 12 2018

Poravnanjem do brže naknade uz manje troškove

Jedno vansudsko poravnanje u postupku povrede prava na suđenje u razumnom roku uštedi 161 dan suđenja i 12.239 RSD troškova.

07 12 2018

Nastavak rada na strateškom planu za Državno pravobranilaštvo

Rad na strateškom planiranju započet u avgustu ove godine, na trodnevnom seminaru u Vršcu, ovog petka nastavili smo u Beogradu, na konsultativnom sastanku sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva.

29 10 2018

Obuka na temu prava na suđenje u razumnom roku

Jednodnevnim radionicama koje su paralelno održane u Novom Sadu i Kragujevcu, danas smo započeli sa obukom na temu prava na suđenje u razumnom roku.

01 09 2018

Institucionalni razvoj kroz strateško planiranje

Predstavnici Državnog pravobranilaštva, uključujući i državnog pravobranioca, Oliveru Stanimirović, okupili su se u Vršcu 30.08.2018. u organizaciji USAID Projekta vladavine prava na trodnevnoj radionici posvećenoj timskom strateškom planiranju.

19 07 2018

Lakše do poravnanja u postupcima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku

U 2017. godini sudovi su primili 5.545 tužbi za naknadu neimovinske štete za povredu prava na suđenje u razumnom roku, dok je ove godine uočena tendencija rasta broja takvih tužbi.

12 04 2018

Kompjuterska oprema za Državno pravobranilaštvo

Državno pravobranilaštvo je početkom godine angažovalo 30 novih savetnika. Kako bi se adekvatno opremio radni prostor za ove zaposlene, USAID Projekat vladavine prava nabavio je potrebnu kompjutersku opremu.

04 04 2018

Poravnanje kao efikasan mehanizam zaštite prava građana

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Državno pravobranilaštvo je 04.04.2018. u Beogradu organizovalo okrugli sto na temu poravnanja u postupku zaštite prava na suđenje u razumnom roku.

25 12 2017

Radni sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva

USAID Projekat vladavine prava organizovao je 25.12.2017. u hotelu ’Park’ u Beogradu sastanak sa predstavnicima Državnog pravobranilaštva.

11 12 2017

Prvi okrugli sto za sudije i državne pravobranioce

U Beogradu, 11.12.2017., USAID Projekat vladavine prava podržao je organizaciju prvog okruglog stola za sudije Prvog osnovnog suda i zamenike državnog pravobranioca.

VRH