skip to main content

24 11 2021

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

Ili šta sudije misle o softverskim rešenjima koja smo realizovali u protekle četiri godine

13 10 2021

Automatizacijom do efikasnije dostave

Popunjavanje koverata rukom polako odlazi u istoriju

05 03 2021

Efikasnija dostava u Osnovnom sudu u Nišu

Od rukom popunjene plave koverte do barkoda i automatske štampe - utisci sa terena

30 06 2020

Unapređenjem naplate taksi i dostave pismena do efikasnijeg rada sudova

Naši partneri iz pravosuđa u ovom videu predočavaju sve prednosti automatizacije postupka obračuna i naplate sudskih taksi i dostave pismena.

21 05 2020

Video uputstvo za dostavu pismena za korisnike AVP sistema

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

13 04 2020

Elektronska uputstva za izmenjene AVP module za sudske takse i dostavu

Izmene sistema za upravljanje predmetima u segmentima koji se odnose na dostavu pismena i obračun i naplatu sudskih taksi doprineće efikasnosti i olakšati rad zaposlenima u sudovima.

11 04 2019

Operativna unapređenja sudskog postupka za veću efikasnost

U Beogradu je 11.04.2019. USAID Projekat vladavine prava organizovao okrugli sto na temu operativnih unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa.

31 05 2018

Okrugli sto na temu dostave sudskih pismena

Zašto je dostava sudskih pismena tako kompleksan problem? Zašto je postojeći način dostave putem oglasnih tabli u sudovima neefikasan i može rezultirati povredom prava stranke na pravično suđenje?

15 03 2018

Dobra praksa u efikasnom upravljanju sudom

USAID Projekat vladavine prava organizovao je danas u Beogradu okrugli sto na temu dobre prakse u efikasnom upravljanju sudom.

15 03 2018

Grafički prikaz postupka dostave pismena za sudske dostavljače

Problematična i neuredna dostava sudskih pismena često se ističe kao jedna od glavnih prepreka efikasnijem radu sudova u Srbiji. Pismena se građanima i drugim strankama u postupku uručuju ili poštom ili dostavu vrše lično sudski dostavljači.

02 03 2018

Obuka sudskih dostavljača

U periodu od decembra 2017. do marta 2018., u saradnji sa Pravosudnom akademijom, USAID Projekat vladavine prava sproveo je tri obuke na temu efikasne dostave sudskih pismena za oko 70 zaposlenih u osnovnim sudovima u Beogradu i osnovnom sudu u Kragujevcu.

22 12 2017

Obuka – Efikasna dostava sudskih pismena

Neefikasna dostava sudskih pismena u direktnoj je vezi sa trajanjem sudskog postupka. Funkcionalna analiza Svetske Banke pokazala je da je samo 50% svih pokušaja dostave na teritoriji Srbije uspešno.

VRH