skip to main content

25 09 2020

Publikacija: Strategija razvoja pravosuđa 2020-2025.

Tekst Strategije razvoja pravosuđa za predstojeći petogodišnji period pretočen je u dvojezičnu publikaciju.

10 07 2020

Usvojena Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025

Vlada Srbije usvojila je 10.07.2020. Strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine, kao i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23.

20 03 2019

Nastavak rada na izradi nove Nacionalne strategije reforme pravosuđa

Danas je u prostorijama Visokog saveta sudstva održan drugi sastanak radne grupe koju je Ministarstvo pravde imenovalo sa zadatkom da izradi novu Nacionalnu strategiju reforme pravosuđa

01 11 2018

Analiza sprovođenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa 2013-2018.

Danas je u prostorijama Pravosudne akademije održana 33. sednica Komisije za sprovođenje nacionalne strategije reforme pravosuđa. Ovom prilikom, USAID Projekat vladavine prava predstavio je Analizu sprovođenja Nacionalne strategije reforme pravosuđa za period 2013-2018.

VRH