skip to main content

06 07 2020

Sudovi novosadske apelacije radili efikasno u 2019-oj

Manje nerešenih predmeta i kraće trajanje postupka glavni su rezultati velikog uloženog truda od strane sudija i svih zaposlenih u sudovima novosadske apelacije u prošloj godini.

03 06 2019

Brojke za bolje razumevanje rada sudova

Sudska statistika može se činiti nerazumljivom i suvoparnom građanima koji ne poznaju pravnu terminologiju a i nemaju neposredna iskustva sa sudom i sudijama, niti znaju iz prve ruke kako pravosuđe funkcioniše. Zato je zadatak pravosudnih institucija da svoj rad približe građanima

21 05 2019

Podrška predstavljanju godišnjeg izveštaja Apelacionog suda u Kragujevcu

Danas je u velikoj sudnici zgrade pravosudnih organa, koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, Apelacioni sud u Kragujevcu predstavio izveštaj o svom radu ali i radu osnovnih i viših sudova sa područja ove - najveće - apelacije u Srbiji.

16 03 2018

Predstavljanje godišnjeg izveštaja o radu svih sudova u Republici Srbiji

USAID Projekat vladavine prava, u saradnji sa Svetskom bankom, pružio je podršku Vrhovnom kasacionom sudu u predstavljanju godišnjeg izveštaja za 2017-u godinu.

VRH