skip to main content

23 04 2021

CEP završio angažovanje na informisanju građana o pravima i obavezama u izvršenju

Brošure, infografici i konsultacije na lokalnom nivou u Pančevu, Kraljevu i Kragujevcu pokrenule dijalog o važnim pitanjima

04 01 2021

Snimci onlajn seminara za javne izvršitelje

Snimci onlajn seminara dostupni su na YouTube kanalu Projekta.

13 12 2020

Sporna pitanja u izvršenju

Pet tema, 10 vebinara, javni izvršitelji zadovoljni diskusijom i odgovorima na najvažnija pitanja iz prakse.

09 12 2020

Onlajn seminari na teme iz izvršenja

Najavljujemo vebinare za javne izvršitelje na sporna pitanja koja su se javila u primeni izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

 

 

24 04 2020

Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja?

Od novembra 2019. godine do polovine marta 2020. godine USAID-ov Projekat vladavine prava pridružio se inicijativi Otvorena vrata pravosuđa učešćem u forumima sa građanima u 14 gradova Srbije koji su za temu imali efikasno i pravično izvršenje.

11 03 2020

Brošure za lakše snalaženje u izvršnom postupku

Šta ako se u postupku izvršenja nađete u ulozi dužnika? Ili trećeg lica? 

20 01 2020

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

Od 1. januara ove godine sadržinu spisa koji vam se uručuje u postupku izvršenja možete proveriti brzo i lako putem interneta, u samo par klikova, na adresi www.etabla.sud.rs

31 12 2019

Video uputstvo za korisnike elektronske oglasne table

U saradnji sa Ministarstvom pravde, razvili smo video uputstva za korisnike elektronske oglasne table za postupak izvršenja.

06 12 2019

Održan okrugli sto o rezultatima prvog redovnog ciklusa nadzora nad radom javnih izvršitelja

Danas je u Beogradu, u organizaciji Komore javnih izršitelja, a uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava, održan okrugli sto na temu rezultata i zaključaka nakon prvog ciklusa redovnog nadzora

18 11 2019

Centar za evropske politike predstavio preporuke za zaštitu potrošača u izvršnom postupku

Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge?

30 09 2019

Obuka povodom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenu usvojene su u julu ove godine a njihova primena počinje od 1. januara 2020-e.

14 06 2019

Zaštita potrošača u izvršnom postupku

Tokom prve dve nedelje juna, naši partneri iz Centra za evropske politike (CEP) koji realizuju projekat 'Pristup pravosuđu u izvršnim postupcima - izgradnja modela kroz perspektivu zaštite potrošača' u okviru programa grantova, održali su dva događaja - u Leskovcu i Beogradu

31 05 2019

Završen proces izrade amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Proces izrade amandmana na postojeća rešenja u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju započeo je još u aprilu prošle godine uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava

01 04 2019

PETO GODIŠNJE SAVETOVANJE JAVNIH IZVRŠITELJA

Uz podršku USAID Projekta vladavine prava, Komora javnih izvršitelja organizovala je 29. i 30. Marta 2019., na Zlatiboru, 5. godišnje savetovanje javnih izvršitelja.

21 02 2019

Obuka za javne izvršitelje na temu unapređenja komunikacije i javnog nastupa

Kako je istraživanje koje smo u saradnji sa CeSID-om sproveli još početkom 2018-e godine pokazalo, građani imaju prevashodno negativan stav prema postupku izvršenja i javnim izvršiteljima i u velikom procentu ističu nedovoljnu informisanost o samom postupku.

26 12 2018

Ka bržem i efikasnijem izvršenju u 2019-oj

USAID Projekat vladavine prava je, u saradnji sa projektom tehničke pomoći koji finansira Evropska Unija, EU uz Pravdu – Podrška za poglavlje 23, u protekla dva dana zaokružio napore koji su zajedno sa Ministarstvom pravde kontinuirano ulagani u 2018-oj na unapređenju postojećeg sistema izvršenja.

04 12 2018

Dodeljeni grantovi za četiri organizacije civilnog društva

Saradnja sa partnerima na aktivnostima koje doprinose ostvarenju ciljeva USAID Projekta vladavine prava, ali istovremeno jačaju i učestvovanje civilnog društva u unapređenju vladavine prava

19 10 2018

Obuka javnih izvršitelja za direktnu razmenu podataka sa katastrom

Od 1.11.2018. prema Zakonu o katastru i vodovima javni izvršitelji obavezni su da Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) dostavljaju sve isprave u vezi upisa i promena u katastru isključivo elektronskim putem. 

07 09 2018

Godišnje savetovanje privrednih sudova

Tradicionalno, 26. godišnje Savetovanje privrednih sudova održano je od 5.-7.09.2018. na Zlatiboru. Tokom otvaranja savetovanja, direktor USAID Projekta vladavine prava, Mark Lasman, obratio se okupljenim sudijama, predstavnicima privrede, drugih pravosudnih profesija, pravnih fakulteta i Državnog pravobranilaštva

05 09 2018

Poziv za predloge projekata u okviru programa grantova

USAID Projekat vladavine prava danas je objavio poziv za podnošenje predloga projekata u okviru našeg programa grantova.

09 08 2018

e-Aukcija za transparentno i fer izvršenje

Uvođenje elektronske platforme za realizaciju prodaje pokretne i nepokretne imovine u postupku izvršenja jedno je od rešenja koje se razmatra u procesu izrade amandmana na Zakon o izvršenju i obezbeđenju.

05 04 2018

Izmene zakona za efikasnije izvršenje

Zakon o izvršenju i obezbeđenju na snazi je od jula 2016-e godine. Tokom skoro dve godine njegove primene uočena su određena pitanja koja zahtevaju dalje ujednačavanje prakse i unapređenje postojećih rešenja kako bi se proces izvršenja učinio efikasnijim, kako u sudovima, tako i kroz rad javnih izvršitelja.

25 03 2018

Četvrto godišnje savetovanje javnih izvršitelja

Na Kopaoniku, 24-25.03.2018., uz podršku USAID Projekta vladavine prava i Vrhovnog kasacionog suda, Komora javnih izvršitelja organizovala je četvrto godišnje savetovanje.

05 03 2018

Istraživanje percepcije javnosti o sistemu izvršenja

U novembru 2017-e, USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa CeSID-om započeo je sveobuhvatno istraživanje percepcije javnosti o postupku izvršenja u Srbiji.

15 02 2018

Harmonizacija prakse u izvršnom postupku

U Kragujevcu, 20.02.2018., pod pokroviteljstvom Vrhovnog kasacionog suda, USAID Projekat vladavine prava u saradnji sa EU Projektom za unapređenje efikasnosti pravosuđa organizovao je okrugli sto na temu pravnih shvatanja i zaključaka Vrhovnog kasacionog suda u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

24 11 2017

Konferencija o izazovima u izvršenju u Srbiji

U Beogradu, 24.11.2017., USAID je u saradnji sa drugim donatorima (Evropskom unijom, Svetskom bankom, i Savetom Evrope) podržao organizaciju završne konferencije na temu izazova u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

VRH