skip to main content

24 11 2021

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

Ili šta sudije misle o softverskim rešenjima koja smo realizovali u protekle četiri godine

13 10 2021

Automatizacijom do efikasnije dostave

Popunjavanje koverata rukom polako odlazi u istoriju

05 03 2021

Efikasnija dostava u Osnovnom sudu u Nišu

Od rukom popunjene plave koverte do barkoda i automatske štampe - utisci sa terena

30 06 2020

Unapređenjem naplate taksi i dostave pismena do efikasnijeg rada sudova

Naši partneri iz pravosuđa u ovom videu predočavaju sve prednosti automatizacije postupka obračuna i naplate sudskih taksi i dostave pismena.

12 06 2020

Elektronski servisi u pravosuđu štede vreme i novac

Ovoga juna naši partneri iz Ministarstva pravde sumirali su rezultate elektronskih servisa uvedenih u pravosuđe u proteklom periodu.

21 05 2020

Video uputstvo za dostavu pismena za korisnike AVP sistema

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

04 05 2020

Ponude za nabavku hardverske opreme - odgovori na prispela pitanja ponuđača

Na linku ispod nalaze se odgovori na prispela pitanja ponuđača u vezi sa pozivom za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa.

24 04 2020

Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja?

Od novembra 2019. godine do polovine marta 2020. godine USAID-ov Projekat vladavine prava pridružio se inicijativi Otvorena vrata pravosuđa učešćem u forumima sa građanima u 14 gradova Srbije koji su za temu imali efikasno i pravično izvršenje.

23 04 2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme

USAID-ov Projekat vladavine prava objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa.

 

22 04 2020

Video uputstvo za korisnike AVP modula za obračun i naplatu sudskih taksi

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

13 04 2020

Elektronska uputstva za izmenjene AVP module za sudske takse i dostavu

Izmene sistema za upravljanje predmetima u segmentima koji se odnose na dostavu pismena i obračun i naplatu sudskih taksi doprineće efikasnosti i olakšati rad zaposlenima u sudovima.

20 01 2020

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

Od 1. januara ove godine sadržinu spisa koji vam se uručuje u postupku izvršenja možete proveriti brzo i lako putem interneta, u samo par klikova, na adresi www.etabla.sud.rs

31 12 2019

Video uputstvo za korisnike elektronske oglasne table

U saradnji sa Ministarstvom pravde, razvili smo video uputstva za korisnike elektronske oglasne table za postupak izvršenja.

11 04 2019

Operativna unapređenja sudskog postupka za veću efikasnost

U Beogradu je 11.04.2019. USAID Projekat vladavine prava organizovao okrugli sto na temu operativnih unapređenja sudskog postupka u cilju poboljšanja efikasnosti pravosuđa.

10 09 2018

Podaci iz katastra sudovima dostupni na jedan klik

U sklopu svojih aktivnosti, USAID Projekat vladavine prava, u saradnji sa Ministarstvom pravde, Odsekom za e-pravosuđe, podržava razvoj pravosudno-informacionog sistema (PIS) i drugih IT alata koji doprinose efikasnosti različitih postupaka u pravosuđu.

07 09 2018

Godišnje savetovanje privrednih sudova

Tradicionalno, 26. godišnje Savetovanje privrednih sudova održano je od 5.-7.09.2018. na Zlatiboru. Tokom otvaranja savetovanja, direktor USAID Projekta vladavine prava, Mark Lasman, obratio se okupljenim sudijama, predstavnicima privrede, drugih pravosudnih profesija, pravnih fakulteta i Državnog pravobranilaštva

29 06 2018

Jedinstvena platforma za internet prezentacije pravosudnih organa

Danas je u Beogradu USAID Projekat vladavine prava pružio podršku Ministarstvu pravde u organizaciji obuke za korišćenje centralne platforme za razvoj internet stranica pravosudnih organa.

21 05 2018

Pravosudno-informacioni sistem za efikasne sudove

USAID Projekat vladavine prava tokom aprila i maja pružio je podršku Ministarstvu pravde u predstavljanju Pravosudno-informacionog sistema predstavnicima osnovnih i viših sudova sa područja kragujevačke, niške i novosadske apelacije.

05 04 2018

Lakši pristup podacima kroz Pravosudno-informacioni sistem

Od 5-og aprila 2018., uz aktivnu podršku USAID Projekta vladavine prava, pravosudnim organima i profesijama omogućen je trenutni, internet pristup podacima iz evidencije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

15 03 2018

Dobra praksa u efikasnom upravljanju sudom

USAID Projekat vladavine prava organizovao je danas u Beogradu okrugli sto na temu dobre prakse u efikasnom upravljanju sudom.

06 03 2018

Pravosuđe se pridružilo inicijativi za otvorene podatke

Otvoreni podaci – slobodno dostupni, pristupačni, mašinski čitljivi i dostupni u otvorenim formatima – prepoznati su kao jedna od glavnih odlika otvorene, transparentne i odgovorne vlasti.

VRH