skip to main content

Vesti

11 03 2020

Brošure za lakše snalaženje u izvršnom postupku

Šta ako se u postupku izvršenja nađete u ulozi dužnika? Ili trećeg lica? 

22 01 2020

Dodeljeni grantovi u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

Ove nedelje završili smo sve proceduralne aktivnosti u procesu dodele sredstava iz našeg programa grantova, u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata.

20 01 2020

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

Od 1. januara ove godine sadržinu spisa koji vam se uručuje u postupku izvršenja možete proveriti brzo i lako putem interneta, u samo par klikova, na adresi www.etabla.sud.rs

31 12 2019

Video uputstvo za korisnike elektronske oglasne table

U saradnji sa Ministarstvom pravde, razvili smo video uputstva za korisnike elektronske oglasne table za postupak izvršenja.

06 12 2019

Održan okrugli sto o rezultatima prvog redovnog ciklusa nadzora nad radom javnih izvršitelja

Danas je u Beogradu, u organizaciji Komore javnih izršitelja, a uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava, održan okrugli sto na temu rezultata i zaključaka nakon prvog ciklusa redovnog nadzora

05 12 2019

Završena obuka povodom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

U saradnji sa Ministarstvom pravde i Pravosudnom akademijom, od 1. oktobra do 5. decembra, USAID-ov Projekat vladavine prava održao je 10 jednodnevnih obuka

04 12 2019

Odnosi sa javnošću u sudovima – dvodnevne radionice u Beogradu i Novom Sadu

USAID-ov Projekat vladavine prava je 2018-e podržao inicijativu predsednika Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda i izradio Komunikacionu strategiju za period 2018-2022. godine

30 11 2019

Odnosi sa javnošću - PRiručnik za javne izvršitelje

Posle nekoliko uspešno realizovanih obuka javnog nastupa, održanih tokom 2019. godine, koje je pohađala oko četvrtina od ukupnog broja javnih izvršitelja u Srbiji

18 11 2019

Centar za evropske politike predstavio preporuke za zaštitu potrošača u izvršnom postupku

Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge?

08 11 2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe Državnog pravobranilaštva

USAID Projekat vladavine prava objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe Državnog pravobranilaštva.

VRH