skip to main content

Vesti

14 04 2022

24 11 2021

Efikasnije administrativne radnje u predmetima štede vreme i novac

Ili šta sudije misle o softverskim rešenjima koja smo realizovali u protekle četiri godine

13 10 2021

Automatizacijom do efikasnije dostave

Popunjavanje koverata rukom polako odlazi u istoriju

09 08 2021

Od papira do barkodova

Podrška Državnom pravobranilaštvu na putu do automatizacije rada u čitavoj instituciji

28 05 2021

Kako postupati u predmetima koji privlače pažnju javnosti - najbolje prakse

Ekspert na napem projektu, Mark Vest, predstavio je najbolje međunarodne prakse u tzv. medijskim predmetima

28 05 2021

Vodič za portparole sudova

Podnaslov Vodiča 'Od pravnika do portparola' ukazuje na nameru autora da kroz praktične savete i primere pomognu sudovima da ostvare uspešniju interakciju sa građanima i medijima.

21 05 2021

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe sudova

USAID Projekat vladavine prava objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe sudova.

23 04 2021

CEP završio angažovanje na informisanju građana o pravima i obavezama u izvršenju

Brošure, infografici i konsultacije na lokalnom nivou u Pančevu, Kraljevu i Kragujevcu pokrenule dijalog o važnim pitanjima

15 03 2021

Viši sud u Beogradu izradio brošure za građane

Brošura o sudu i Vodič kroz Palatu pravde dostupni građanima na info pultu Višeg suda u Beogradu

05 03 2021

Efikasnija dostava u Osnovnom sudu u Nišu

Od rukom popunjene plave koverte do barkoda i automatske štampe - utisci sa terena

VRH