skip to main content

Vesti

16 07 2020

Podrška modernizaciji Državnog pravobranilaštva

Holistički pristup projektne podrške Državnom pravobranilaštvu na putu transformacije u modernu instituciju od značaja za državu i građane.

10 07 2020

Usvojena Strategija razvoja pravosuđa za period 2020-2025

Vlada Srbije usvojila je 10.07.2020. Strategiju za razvoj pravosuđa za period 2020-2025. godine, kao i revidirani Akcioni plan za Poglavlje 23.

06 07 2020

Sudovi novosadske apelacije radili efikasno u 2019-oj

Manje nerešenih predmeta i kraće trajanje postupka glavni su rezultati velikog uloženog truda od strane sudija i svih zaposlenih u sudovima novosadske apelacije u prošloj godini.

30 06 2020

Unapređenjem naplate taksi i dostave pismena do efikasnijeg rada sudova

Naši partneri iz pravosuđa u ovom videu predočavaju sve prednosti automatizacije postupka obračuna i naplate sudskih taksi i dostave pismena.

12 06 2020

Elektronski servisi u pravosuđu štede vreme i novac

Ovoga juna naši partneri iz Ministarstva pravde sumirali su rezultate elektronskih servisa uvedenih u pravosuđe u proteklom periodu.

21 05 2020

Video uputstvo za dostavu pismena za korisnike AVP sistema

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

04 05 2020

Ponude za nabavku hardverske opreme - odgovori na prispela pitanja ponuđača

Na linku ispod nalaze se odgovori na prispela pitanja ponuđača u vezi sa pozivom za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa.

24 04 2020

Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja?

Od novembra 2019. godine do polovine marta 2020. godine USAID-ov Projekat vladavine prava pridružio se inicijativi Otvorena vrata pravosuđa učešćem u forumima sa građanima u 14 gradova Srbije koji su za temu imali efikasno i pravično izvršenje.

23 04 2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme

USAID-ov Projekat vladavine prava objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa.

 

22 04 2020

Video uputstvo za korisnike AVP modula za obračun i naplatu sudskih taksi

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

VRH