skip to main content

Vesti

21 05 2020

Video uputstvo za dostavu pismena za korisnike AVP sistema

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

04 05 2020

Ponude za nabavku hardverske opreme - odgovori na prispela pitanja ponuđača

Na linku ispod nalaze se odgovori na prispela pitanja ponuđača u vezi sa pozivom za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa.

24 04 2020

Kako do efikasnog i pravičnog izvršenja?

Od novembra 2019. godine do polovine marta 2020. godine USAID-ov Projekat vladavine prava pridružio se inicijativi Otvorena vrata pravosuđa učešćem u forumima sa građanima u 14 gradova Srbije koji su za temu imali efikasno i pravično izvršenje.

23 04 2020

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa

USAID-ov Projekat vladavine prava objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe srpskog pravosuđa.

 

22 04 2020

Video uputstvo za korisnike AVP modula za obračun i naplatu sudskih taksi

VIdeo uputstvo namenjeno je korisnicima u sudovima kako bi im olakšalo snalaženje u izmenjenom softverskom okruženju.

13 04 2020

Elektronska uputstva za izmenjene AVP module za sudske takse i dostavu

Izmene sistema za upravljanje predmetima u osnovnim i višim sudovima u segmentima koji se odnose na dostavu pismena i obračun i naplatu sudskih taksi doprineće efikasnosti i olakšati rad zaposlenima u sudovima.

11 03 2020

Brošure za lakše snalaženje u izvršnom postupku

Šta ako se u postupku izvršenja nađete u ulozi dužnika? Ili trećeg lica? 

22 01 2020

Dodeljeni grantovi u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata

Ove nedelje završili smo sve proceduralne aktivnosti u procesu dodele sredstava iz našeg programa grantova, u okviru drugog poziva za dostavljanje predloga projekata.

20 01 2020

Elektronska oglasna tabla suda za postupak izvršenja

Od 1. januara ove godine sadržinu spisa koji vam se uručuje u postupku izvršenja možete proveriti brzo i lako putem interneta, u samo par klikova, na adresi www.etabla.sud.rs

31 12 2019

Video uputstvo za korisnike elektronske oglasne table

U saradnji sa Ministarstvom pravde, razvili smo video uputstva za korisnike elektronske oglasne table za postupak izvršenja.

VRH