skip to main content

Vesti

31 12 2019

Video uputstvo za korisnike elektronske oglasne table

U saradnji sa Ministarstvom pravde, razvili smo video uputstva za korisnike elektronske oglasne table za postupak izvršenja.

06 12 2019

Održan okrugli sto o rezultatima prvog redovnog ciklusa nadzora nad radom javnih izvršitelja

Danas je u Beogradu, u organizaciji Komore javnih izršitelja, a uz podršku USAID-ovog Projekta vladavine prava, održan okrugli sto na temu rezultata i zaključaka nakon prvog ciklusa redovnog nadzora

05 12 2019

Završena obuka povodom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

U saradnji sa Ministarstvom pravde i Pravosudnom akademijom, od 1. oktobra do 5. decembra, USAID-ov Projekat vladavine prava održao je 10 jednodnevnih obuka

04 12 2019

Odnosi sa javnošću u sudovima – dvodnevne radionice u Beogradu i Novom Sadu

USAID-ov Projekat vladavine prava je 2018-e podržao inicijativu predsednika Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda i izradio Komunikacionu strategiju za period 2018-2022. godine

30 11 2019

Odnosi sa javnošću - PRiručnik za javne izvršitelje

Posle nekoliko uspešno realizovanih obuka javnog nastupa, održanih tokom 2019. godine, koje je pohađala oko četvrtina od ukupnog broja javnih izvršitelja u Srbiji

18 11 2019

Centar za evropske politike predstavio preporuke za zaštitu potrošača u izvršnom postupku

Kakav je položaj dužnika u izvršenju? Šta da radite kada Vam stigne rešenje o izvršenju od javnog izvršitelja zbog neizmirenih računa za komunalne usluge?

08 11 2019

Poziv za dostavljanje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe Državnog pravobranilaštva

USAID Projekat vladavine prava objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku hardverske opreme za potrebe Državnog pravobranilaštva.

28 10 2019

Forum sudija Srbije završio projekat ’Analiza sporova male vrednosti’

Današnjim predstavljanjem u Aero klubu u Beogradu, Forum sudija Srbije završio je implementaciju projekta „Analiza sporova male vrednosti“.

30 09 2019

Obuka povodom izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenu usvojene su u julu ove godine a njihova primena počinje od 1. januara 2020-e.

27 09 2019

Grantovi: poziv za podnošenje predloga projekata otvoren do 25.10.2019.

USAID-ov Projekat vladavine prava objavio je danas drugi poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru našeg programa grantova

VRH