skip to main content

Naš tim

Tim USAID Projekta vladavine prava sastoji se od stručnjaka sa širokom paletom znanja i iskustva u oblasti reforme pravosuđa, jačanja kapaciteta institucija, unapređenja funkcionisanja sudova, sudske transparentnosti i odgovornosti, te izvršenja presuda. Naš tim usmerava ovo znanje i iskustvo na pružanje podrške pravosuđu i drugim institucijama, uključujući i javne izvršitelje, sa ciljem unapređenja procesa reforme, poboljšanja produktivnosti u sudovima, skraćenja trajanja i unapređenja integriteta u postupcima izvršenja, te jačanja kapaciteta Državnog pravobranilaštva kako bi se smanjili troškovi i trajanje predmeta gde je država jedna od strana u postupku.

Ana Burić

Pravnik


Ana Burić ima više od osam godina profesionalnog iskustva stečenog radom u pravosuđu i kao pravnik.

Ana Kašiković

Asistent na projektu


Ana Kašiković ima preko šest godina radnog iskustva u lokalnom nevladinom sektoru na poziciji rukovodioca projekta.

Dragana Lukić

Zamenica direktora projekta


Dragana Lukić ima više od 18 godina iskustva u upravljanju projektima i jačanju kapaciteta institucija uključenih u reformu pravosuđa

Dušan Petrović

Direktor za monitoring, evaluaciju i istraživanja


Dušan Petrović ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projektima, praćenju učinka i evaluaciji

Goran Alkalaj

Direktor za IT u oblasti pravosuđa i sisteme za upravljanje predmetima


Goran Alkalaj ima više od 15 godina profesionalnog iskustva. Pre angažovanja na trenutnoj poziciji, gdin Alkalaj je 5.5 godina radio na USAID-ovom Projektu za reformu pravosuđa i odgovornu vlast

Igor Mandić

Savetnik za ljudske resurse i upravljanje grantovima


Igor Mandić je stručnjak za finansije, grantove, i administraciju sa preko 13 godina iskustva na projektima koje su finansirali USAID i EU

Marc Lassman

Direktor projekta


Gdin Lasman ima preko 13 godina iskustva u upravljanju međunarodnim programima razvojne pomoći, uključujući, između ostalog, program razvoja politika

Milena Milović Blagojević

Direktor za komunikacije


Milena Milović Blagojević ima preko 13 godina profesionalnog iskustva na projektima finansiranim od strane različitih donatora u razvojnim sektorima koji uključuju reformu pravosuđa

Mirjana Samardžić

Viši savetnik za aktivnosti na ciljanim reformama u pravosuđu


Mirjana Samardžić ima 15 godina iskustva kao pravnik. Uz diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ona ima i diplomu specijalističkih studija evropskog prava 

Nebojša Pavlović

Savetnik za IT i softver za upravljanje predmetima


Nebojša Pavlović ima više od 8 godina profesionalnog iskustva. Pre angažovanja na USAID Projektu vladavine prava, gdin Pavlović je radio je kao glavni inženjer računarskih sistema pri Ministarstvu pravde za potrebe pravosudnih organa.

Radomir Milojević

Programski asistent


Radomir Milojević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2011-e godine. Nakon tri meseca angažovanja na USAID Programu podele vlasti,

Sanja Vračar

Menadžer računovodstva


Sanja Vračar radi na USAID projektima od 2001. Ima 11 godina iskustva na poziciji finansijskog menadžera na SLGRP, MEGA i JRGA projektima.

Sonja Milojević Pavlović

Viši savetnik za strateške aktivnosti na reformi pravosuđa


Sonja Milojević Pavlović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (međunarodno pravo), a trenutno je polaznik programa master

Sonja Prostran

Viši savetnik za podršku Državnom pravobranilaštvu


Sonja Prostran je sudija i jedan od vodećih zagovornika reforme pravosudnog sistema u Srbiji, sa bogatim iskustvom u oblasti javne uprave.

Srđan Borović

Direktor finansija i administracije


Srđan Borović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000-e godine i odmah započeo karijeru u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.

Tijana Levakov

Pravnik


Tijana Levakov ima više od osam godina profesionalnog iskustva, od čega sedam na poslovima u pravosuđu.

Uroš Poluga

Viši pravni savetnik


Uroš Poluga je pravnik koji se specijalizovao za upravljanje poslovnim procesima i kreiranje informacionih sistema

VRH