skip to main content
Sonja Milojević Pavlović

Sonja Milojević Pavlović

Viši savetnik za strateške aktivnosti na reformi pravosuđa

Sonja Milojević Pavlović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (međunarodno pravo), a trenutno je polaznik programa master studija iz oblasti evropskih integracija na istom fakultetu. Gđa Milojević Pavlović ima pravosudni ispit i završni ispit na Pravosudnoj akademiji. Prethodno je radila na poslovima sudijskog pomoćnika u osnovnom i višem sudu, a u periodu tokom kojeg je bila polaznik Pravosudne akademije radila je u Upravnom sudu. Pre početka rada na USAID Projektu vladavine prava, gđa Milojević Pavlović radila je kao konsultant na projektu jačanja institucionalnih kapaciteta Visokog saveta sudstva. Takođe je radila i za nekoliko nevladinih organizacija, a u svojstvu predstavnika civilnog sektora učestvovala je u procesu javnih rasprava povodom usvajanja Zakona o mladima.


Branislav Milunović

Branislav Milunović

Direktor za IT u oblasti pravosuđa i sisteme za upravljanje predmetima


Branislav Milunović ima više od 10 godina profesionalnog iskustva. Pre angažovanja na trenutnoj poziciji, gdin Milunović je radio za Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde

Dragana Lukić

Dragana Lukić

Zamenica direktora projekta


Dragana Lukić ima više od 18 godina iskustva u upravljanju projektima i jačanju kapaciteta institucija uključenih u reformu pravosuđa

Dušan Petrović

Dušan Petrović

Direktor za monitoring, evaluaciju i istraživanja


Dušan Petrović ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projektima, praćenju učinka i evaluaciji

Igor Mandić

Igor Mandić

Savetnik za ljudske resurse i upravljanje grantovima


Igor Mandić je stručnjak za finansije, grantove, i administraciju sa preko 13 godina iskustva na projektima koje su finansirali USAID i EU

Marc Lassman

Marc Lassman

Direktor projekta


Gdin Lasman ima preko 13 godina iskustva u upravljanju međunarodnim programima razvojne pomoći, uključujući, između ostalog, program razvoja politika

Milena Milović Blagojević

Milena Milović Blagojević

Direktor za komunikacije


Milena Milović Blagojević ima preko 13 godina profesionalnog iskustva na projektima finansiranim od strane različitih donatora u razvojnim sektorima koji uključuju reformu pravosuđa

Milica Milijanović

Milica Milijanović

Asistent na Projektu


Milica Milijanovic ima više od 5 godina profesionalnog radnog iskustva na različitim pozicijama u privatnom sektoru.

Mirjana Samardžić

Mirjana Samardžić

Viši savetnik za aktivnosti na ciljanim reformama u pravosuđu


Mirjana Samardžić ima 15 godina iskustva kao pravnik. Uz diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ona ima i diplomu specijalističkih studija evropskog prava 

Nebojša Pavlović

Nebojša Pavlović

Savetnik za IT i softver za upravljanje predmetima


Nebojša Pavlović ima više od 8 godina profesionalnog iskustva. Pre angažovanja na USAID Projektu vladavine prava, gdin Pavlović je radio je kao glavni inženjer računarskih sistema pri Ministarstvu pravde za potrebe pravosudnih organa.

Pavle Bezmarević

Pavle Bezmarević

Pravnik


Pavle Bezmarević je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2010. godine. Svoju karijeru je započeo kao pripravnik u Prvom osnovnom sudu u Beogradu

Radomir Milojević

Radomir Milojević

Koordinator za obuku


Radomir Milojević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2011-e godine. Nakon tri meseca angažovanja na USAID Programu podele vlasti,

Sanja Vračar

Sanja Vračar

Menadžer računovodstva


Sanja Vračar radi na USAID projektima od 2001. Ima 11 godina iskustva na poziciji finansijskog menadžera na SLGRP, MEGA i JRGA projektima.

Sonja Milojević Pavlović

Sonja Milojević Pavlović

Viši savetnik za strateške aktivnosti na reformi pravosuđa


Sonja Milojević Pavlović diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (međunarodno pravo), a trenutno je polaznik programa master

Sonja Prostran

Sonja Prostran

Viši savetnik za podršku Državnom pravobranilaštvu


Sonja Prostran je sudija i jedan od vodećih zagovornika reforme pravosudnog sistema u Srbiji, sa bogatim iskustvom u oblasti javne uprave.

Srđan Borović

Srđan Borović

Direktor finansija i administracije


Srđan Borović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000-e godine i odmah započeo karijeru u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.

Tijana Levakov

Tijana Levakov

Pravnik


Tijana Levakov ima više od osam godina profesionalnog iskustva, od čega sedam na poslovima u pravosuđu.

Uroš Poluga

Uroš Poluga

Viši pravni savetnik


Uroš Poluga je pravnik koji se specijalizovao za upravljanje poslovnim procesima i kreiranje informacionih sistema

VRH