skip to main content
Dragana Lukić

Dragana Lukić

Zamenica direktora projekta

Dragana Lukić ima više od 18 godina iskustva u upravljanju projektima i jačanju kapaciteta institucija uključenih u reformu pravosuđa, borbu protiv korupcije, izradu strategija, reformu javne uprave i javnih finansija, na projektima koje su finansirale EU, Svetska Banka, USAID i druge međunarodne organizacije u Republici Srbiji. Gđica Lukić takođe ima iskustvo i u državnoj službi, kao pomoćnik ministra pravde Republike Srbije, zadužena za sektor za EU integracije i međunarodne projekte. Na ovoj poziciji, ona se bavila viznom liberalizacijom, EU integracijama i pregovorima. Gđica Lukić je takođe provela 5.5 godina na poziciji zamenika direktora USAID-ovog Projekta za reformu pravosuđa i odgovornu vlast vrednog 24 miliona dolara. Rukovodila je sa više od 100 zaposlenih i konsultanata, radeći na uspostavljanju kontakata sa srpskim institucijama, učestvujući u različitim radnim grupama za izradu zakona, te koordinirajući procese za ispunjenje ciljeva projekta. Stekla je sveobuhvatno iskustvo u razvoju i sprovođenju obuka radeći na projektu za unapređenje i standardizaciju programa obuke na Pravosudnoj akademiji koji je finansirala EU. Gđica Lukić je učestvovala u koordinaciji i izradi dve nacionalne strategije za reformu pravosuđa (2006.-2012., 2013.-2018.) te nacionalne strategije za borbu protiv korupcije (2013.-2018.). Gđica Lukić radila je na rukovodećim pozicijama i pružala konsultantske usluge različitim međunarodnim organizacijama i državnim institucijama iz oblasti programskog budžetiranja, jačanja kapaciteta, upravljanja grantovima i javnim nabavkama, predpristupnih pregovora, efikasnosti pravosuđa, obuke sudija i javnih tužilaca, reforme javnih finansija, harmonizacije sa EU standardima i preporukama Saveta Evrope, borbe protiv korupcije, strateškog planiranja. Gđica Lukić ima bogato međunarodno iskustvo u reformi sudske uprave i izradi budžeta u Moldaviji, te u komparativnoj analizi merila EU u Crnoj Gori i drugim zemljama regiona.


Branislav Milunović

Branislav Milunović

Direktor za IT u oblasti pravosuđa i sisteme za upravljanje predmetima


Branislav Milunović ima više od 10 godina profesionalnog iskustva. Pre angažovanja na trenutnoj poziciji, gdin Milunović je radio za Multidonatorski fond za podršku sektoru pravde

Dragana Lukić

Dragana Lukić

Zamenica direktora projekta


Dragana Lukić ima više od 18 godina iskustva u upravljanju projektima i jačanju kapaciteta institucija uključenih u reformu pravosuđa

Dušan Petrović

Dušan Petrović

Direktor za monitoring, evaluaciju i istraživanja


Dušan Petrović ima više od 20 godina profesionalnog iskustva u upravljanju projektima, praćenju učinka i evaluaciji

Igor Mandić

Igor Mandić

Savetnik za ljudske resurse i upravljanje grantovima


Igor Mandić je stručnjak za finansije, grantove, i administraciju sa preko 13 godina iskustva na projektima koje su finansirali USAID i EU

Marc Lassman

Marc Lassman

Direktor projekta


Gdin Lasman ima preko 13 godina iskustva u upravljanju međunarodnim programima razvojne pomoći, uključujući, između ostalog, program razvoja politika

Milena Milović Blagojević

Milena Milović Blagojević

Direktor za komunikacije


Milena Milović Blagojević ima preko 13 godina profesionalnog iskustva na projektima finansiranim od strane različitih donatora u razvojnim sektorima koji uključuju reformu pravosuđa

Milica Milijanović

Milica Milijanović

Asistent na Projektu


Milica Milijanovic ima više od 5 godina profesionalnog radnog iskustva na različitim pozicijama u privatnom sektoru.

Mirjana Samardžić

Mirjana Samardžić

Viši savetnik za aktivnosti na ciljanim reformama u pravosuđu


Mirjana Samardžić ima 15 godina iskustva kao pravnik. Uz diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, ona ima i diplomu specijalističkih studija evropskog prava 

Nebojša Pavlović

Nebojša Pavlović

Savetnik za IT i softver za upravljanje predmetima


Nebojša Pavlović ima više od 8 godina profesionalnog iskustva. Pre angažovanja na USAID Projektu vladavine prava, gdin Pavlović je radio je kao glavni inženjer računarskih sistema pri Ministarstvu pravde za potrebe pravosudnih organa.

Radomir Milojević

Radomir Milojević

Koordinator za obuku


Radomir Milojević je diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oktobru 2011-e godine. Nakon tri meseca angažovanja na USAID Programu podele vlasti,

Sanja Vračar

Sanja Vračar

Menadžer računovodstva


Sanja Vračar radi na USAID projektima od 2001. Ima 11 godina iskustva na poziciji finansijskog menadžera na SLGRP, MEGA i JRGA projektima.

Srđan Borović

Srđan Borović

Direktor finansija i administracije


Srđan Borović diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000-e godine i odmah započeo karijeru u multinacionalnom i multikulturalnom okruženju.

Tijana Levakov

Tijana Levakov

Pravnik


Tijana Levakov ima više od osam godina profesionalnog iskustva, od čega sedam na poslovima u pravosuđu.

Uroš Poluga

Uroš Poluga

Viši pravni savetnik


Uroš Poluga je pravnik koji se specijalizovao za upravljanje poslovnim procesima i kreiranje informacionih sistema

VRH